GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Graddio

Graddio - Gwyliwch yn fyw!

Yn ystod wythnos raddio byddwch yn gallu gwylio ein seremonïau'n fyw ar y dudalen hon.

Bydd y ddolen i'r ffrwd yn fyw tua 15 munud cyn amser cychwyn pob seremoni, ac yna bydd modd i chi glicio i wylio. 

Os byddwch yn colli'r seremonïau byw, byddwch chi'n gallu gwylio'r seremonïau es ymlaen trwy glicio i'r ddolen berthnasol.

Gwyliwch ein seremonïau yma

Dydd Mercher 30ain Hydref 2019

Seremoni A - 10.30am

Iechyd; Gwyddor Gymdeithasol

GWYLIWCH NAWR

Seremoni  B - 2.30pm

Busnes; Seicoleg

GWYLIWCH NAWR


Dydd Iau 31af Hydref 2019

Seremoni  C - 10.30am

Gwyddoniaeth Gymhwysol; Amgylchedd Adeiledig; Peirianneg

GWYLIWCH NAWR

Seremoni  D - 2.30pm

Addysg; Astudiaethau Tir; Chwaraeon

GWYLIWCH NAWR


Dydd Gwener 1af Tachwedd 2019

Seremoni E - 10.30am

Celf a Dylunio; Cyfrifiadura; Dyniaethau; Technoleg Cyfryngau a Chyfathrebu

GWYLIWCH NAWR

Er y byddwn yn gwneud ein gorau, ni allwn warantu'r gwasanaeth ffrydio yn ystod cyfnodau o alw mawr gan eu bod yn cael eu darparu gan YouTube ac felly nid ydynt dan ein rheolaeth hi
 
Os bydd anawsterau technegol, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod y seremoni ar gael cyn gynted ag y bo modd ar ôl y digwyddiad.
Top