Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Graddio 2017

Graddio 2017

Seremonïau Dydd Mercher

Detholiad o luniau o Seremoni A (Yr Amgylchedd Adeiledig, Addysg, Seicoleg) a Seremoni B (Busnes), a gynhaliwyd ddydd Mercher, Tachwedd 1, 2017.

Os byddwch chi eisiau edrych yn ôl ar y seremonïau, cliciwch ar y dolenni isod i'n sianel YouTube i weld y fideo ffrwd fyw:

 

Hanesion am y diwrnod a ymdangosodd yn y wasg:

Seremonïau Dydd Iau

Detholiad o luniau o Seremoni C (Gwyddoniaeth Gymhwysol, Iechyd, Gwyddor Cymdeithasol) a Seremoni D (Celf a Dylunio, Technoleg Cyfathrebu, Cyfrifiadura, Y Dyniaethau, Gwyddor Chwaraeon) ddydd Iau, Tachwedd 2, 2017.

Os byddwch chi eisiau edrych yn ôl ar y seremonïau, cliciwch ar y dolenni isod i'n sianel YouTube i weld y fideo ffrwd fyw:

Hanesion yn y wasg o'r diwrnod:

Seremonïau Dydd Gwener

Detholiad o luniau o Seremoni E (Bioleg Anifeiliaid a Phlanhigion, Peirianneg) ddydd Gwener, 3 Tachwedd 2017.

Os byddwch chi eisiau edrych yn ôl ar y seremoni, cliciwch ar y dolen isod i'n sianel YouTube i weld y fideo ffrwd fyw:

Hanesion yny wasg o'r diwrnod:

#WGUGrad17

Cewch ddarganfod beth oedd pawb yn ei ddweud am raddio 2107 ar y cyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng ein Storify.

Top