Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Seremonïau Graddio Prifysgol Glyndŵr

Graddio

Dyddiadau Seremonïau Graddio 2018

Cynhelir seremonïau Graddio Prifysgol Glyndŵr ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18 o Ddydd Mercher 31ain Hydref hyd at Ddydd Gwener 2il Tachwedd 2018.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am y seremonïau

Gwiriwch yn rheolaidd am ddiweddariadau.

Diweddaru'ch manylion

Gwnewch yn siŵr bod gennym yr wybodaeth gywir amdanoch chi cyn y seremnïau graddio:

Gwiriwch eich cofnod myfyriwr yma

Os oes gennych unrhyw ymholiadau yn ymwneud â Graddio aUpdatenfonwch e-bost i: graduation@glyndwr.ac.uk

Seremonïau'r Gorffennol

Gweler ein seremonïu Graddio 2017 yma

Magwch yr hyder i freuddwydio a mwynhewch eich dyfodol Olympiad Cymreig a chymrawd er anrhydedd Prifysgol Glyndwr Wrecsam Colin Jackson (2016)
Top