GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Masnach deg

Masnach deg

‌Beth yw Masnach Deg?

Gyda Masnach Deg mae gennych y grym i newid y byd bob dydd. Gyda dewisiadau siopa syml (prynu cynnyrch sydd wedi ei ardystio'n fasnach deg) gallwch gael bargen well i ffermwyr, mae'n sicrhau pris sydd yn talu am gost cynhyrchu, premiwm cymdeithasol i grwpiau cynhyrchwyr er mwyn buddsoddi mewn datblygiad busnes neu gymunedol, perthymas masnachu hirdymor a rhagdaliadau. Mae hynny'n golygu y gallant wneud eu penderfyniadau eu hunain, rheoli eu dyfodol a byw'r bywyd urddasol y mae pawb yn ei haeddu.

Beth yw rhan PGW?

Cafodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Statws Prifysgol Masnach Deg Dydd Llun 29 Ionawr 2018. Gwnaeth y Sefydliad Masnach Deg y sylwadau canlynol ar ein cais: 

“Da iawn, rydych chi wedi rhoi set o bolisïau hynod fanwl inni sy'n dangos yn drylwyr eich ymrwymiad i Fasnach Deg a'r camau a roddwyd ar waith i sicrhau y cynhelir safon uchel o arfer moesegol. Mae eich cymhelliant wedi creu argraff arnom ac mae'n wych gweld y cydweithio posibl â grŵp masnach deg Wrecsam”.

Diolch i'r rhai sy'n dewis Masnach Deg bob dydd a'r rhai sydd wedi gwneud y newid i Fasnach Deg i gefnogi'r ymgyrch hon, gyda'n gilydd rydym wedi llwyddo i ennill statws Prifysgol Masnach Deg. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o'r gwaith.  

Bydd PGW yn parhau i ymdrechu i ddod yn Brifysgol Masnach Deg fwy cynaliadwy. Ein nod yw hyrwyddo Masnach Deg ar bob cyfle a dilyn egwyddorion y Sefydliad Masnach Deg. Rydym yn bwriadu cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda Masnach Deg yn brif ffocws iddynt yn ystod pythefnos Masnach Deg.

O ran digwyddiadau Masnach Deg yn y gorffennol, rydym wedi achub y cyfle i hyrwyddo Masnach Deg yn ein dyddiau agored drwy gynnwys fflapjac Masnach Deg blasus ynghyd â thaflen yn esbonio beth yw Masnach Deg, pam ei bod yn bwysig a sut y gall pawb wneud gwahaniaeth.  Rydym yn trefnu rafflau yn rheolaidd lle gallwch ennill hamper Masnach Deg drwy brynu eitem Fasnach Deg a byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg gyda'r digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

 

Fairtrade open day

Grŵp Llywio Masnach Deg

Mae'r Grŵp Llywio Masnac Deg a sefydlwyd yn 2017 â chynrychiolaeth gan staff, myfyrwyr a'n cwmni arlwyo Aramark. Cynhelir cyfarfodydd y grŵp llywio ddwywaith y flwyddyn i drafod Tac ysgogi gweithredu dros Fasnach Deg ar draws y Brifysgol. Mae'r grŵp yn gyfrifol am y gweithgareddau sy'n gysylltiedig â Masnach Deg ac am hyrwyddo cefnogaeth PGW i Fasnach Deg a'r Polisi Masnach Deg 2017. Mae grŵp llywio Masnach Deg PGW hefyd yn mynychu cyfarfodydd Prifysgolion Cymru Masnach Deg i drafod syniadau ar gyfer digwyddiadau ac ymgyrchoedd Masnach Deg.

I gymryd rhan e-bostiwch Cadeirydd y grŵp llywio Masnach Deg – d.powell@glyndwr.ac.uk

Cynhyrchion Ardystiedig Masnach Deg yn WGU

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndwr yn gwerthu cynhyrchion Masnach Deg yn ei holl leoliadau arlwyo, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr ac yn cynnig cynhyrchion Masnach Deg o fewn cyfarfodydd mewnol ac allanol.

Fairtrade products

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top