GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Masnach deg

Masnach deg

‌Beth yw Masnach Deg?

Gyda Masnach Deg mae gennych y grym i newid y byd bob dydd. Gyda dewisiadau siopa syml (prynu cynnyrch sydd wedi ei ardystio'n fasnach deg) gallwch gael bargen well i ffermwyr, mae'n sicrhau pris sydd yn talu am gost cynhyrchu, premiwm cymdeithasol i grwpiau cynhyrchwyr er mwyn buddsoddi mewn datblygiad busnes neu gymunedol, perthymas masnachu hirdymor a rhagdaliadau. Mae hynny'n golygu y gallant wneud eu penderfyniadau eu hunain, rheoli eu dyfodol a byw'r bywyd urddasol y mae pawb yn ei haeddu.

Beth yw rhan PGW?

Cafodd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam Statws Prifysgol Masnach Deg Dydd Llun 29 Ionawr 2018. Gwnaeth y Sefydliad Masnach Deg y sylwadau canlynol ar ein cais: 

“Da iawn, rydych chi wedi rhoi set o bolisïau hynod fanwl inni sy'n dangos yn drylwyr eich ymrwymiad i Fasnach Deg a'r camau a roddwyd ar waith i sicrhau y cynhelir safon uchel o arfer moesegol. Mae eich cymhelliant wedi creu argraff arnom ac mae'n wych gweld y cydweithio posibl â grŵp masnach deg Wrecsam”.

Diolch i'r rhai sy'n dewis Masnach Deg bob dydd a'r rhai sydd wedi gwneud y newid i Fasnach Deg i gefnogi'r ymgyrch hon, gyda'n gilydd rydym wedi llwyddo i ennill statws Prifysgol Masnach Deg. Llongyfarchiadau i bawb oedd yn rhan o'r gwaith.  

Bydd PGW yn parhau i ymdrechu i ddod yn Brifysgol Masnach Deg fwy cynaliadwy. Ein nod yw hyrwyddo Masnach Deg ar bob cyfle a dilyn egwyddorion y Sefydliad Masnach Deg. Rydym yn bwriadu cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau gyda Masnach Deg yn brif ffocws iddynt yn ystod pythefnos Masnach Deg.

O ran digwyddiadau Masnach Deg yn y gorffennol, rydym wedi achub y cyfle i hyrwyddo Masnach Deg yn ein dyddiau agored drwy gynnwys fflapjac Masnach Deg blasus ynghyd â thaflen yn esbonio beth yw Masnach Deg, pam ei bod yn bwysig a sut y gall pawb wneud gwahaniaeth.  Rydym yn trefnu rafflau yn rheolaidd lle gallwch ennill hamper Masnach Deg drwy brynu eitem Fasnach Deg a byddwn yn parhau i godi ymwybyddiaeth o Fasnach Deg gyda'r digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn.

 

Fairtrade open day

Grŵp Llywio Masnach Deg

Mae'r Grŵp Llywio Masnac Deg a sefydlwyd yn 2017 â chynrychiolaeth gan staff, myfyrwyr a'n cwmni arlwyo Aramark. Cynhelir cyfarfodydd y grŵp llywio ddwywaith y flwyddyn i drafod Tac ysgogi gweithredu dros Fasnach Deg ar draws y Brifysgol. Mae'r grŵp yn gyfrifol am y gweithgareddau sy'n gysylltiedig â Masnach Deg ac am hyrwyddo cefnogaeth PGW i Fasnach Deg a'r Polisi Masnach Deg 2017. Mae grŵp llywio Masnach Deg PGW hefyd yn mynychu cyfarfodydd Prifysgolion Cymru Masnach Deg i drafod syniadau ar gyfer digwyddiadau ac ymgyrchoedd Masnach Deg.

I gymryd rhan e-bostiwch Cadeirydd y grŵp llywio Masnach Deg – d.powell@glyndwr.ac.uk

Cynhyrchion Ardystiedig Masnach Deg yn WGU

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndwr yn gwerthu cynhyrchion Masnach Deg yn ei holl leoliadau arlwyo, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr ac yn cynnig cynhyrchion Masnach Deg o fewn cyfarfodydd mewnol ac allanol.

Fairtrade products

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top