GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
HYRWYDDWYR GWYRDD

HYRWYDDWYR GWYRDD

Mae Cynllun Rheoli Carbon Prifysgol Glyndŵr Wrecsam (Atodiad B, tud. 25, Rheolaeth Rhanddeiliaid) yn dangos ein strwythur a dulliau ymgysylltu â staff a myfyrwyr wrth roi'r cynllun ar waith.

Ymhlith rhai o'n prosesau rydym yn cynnwys ein cynllun Hyrwyddwyr Gwyrdd.

Hyrwyddwyr Gwyrdd - Gwneud Glyndŵr yn Fwy Gwyrdd

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymrwymo i weithredu arferion a mesurau arbed ynni, lleihau ein hôl troed carbon a gwarchod adnoddau amgylcheddol. I'n cynorthwyo ni i fynd i'r afael â sbectrwm cyfan o faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd, rydym yn datblygu tîm o wirfoddolwyr staff fel Hyrwyddwyr Gwyrdd i'n cynorthwyo ni i ddod yn fwy ymwybodol o'r amgylchedd yn y gweithle, dwyn ynghyd ein myfyrwyr a staff mwyaf awyddus i ysgogi ffyrdd y gallwn ni fel prifysgol drin adnoddau ein planed yn fwy gofalus ac ystyriol.

 

Bob blwyddyn, rydym yn cynnal hyfforddiant ar ein Campws Llaneurgain mewn cysylltiad ag Ymddiriedolaeth Plas Derw ac Addysgwyr Awyr Agored ac Amgylcheddol.  Mae hyfforddiant PDT yn sicrhau bod staff yn cael gwybodaeth sy'n cynnwys sesiynau ynghylch:

  • Beth yw cynaliadwyedd
  • Beth yw Hyrwyddwr Gwyrdd - Sut gallwn ni helpu
  • Bioamrywiaeth - Sut mae ecosystemau yn gweithio
  • Ôl troed carbon - Ynni/llygredd
  • Systemau Bwyd
  • Defnyddio Adnoddau
  • Coetir
GC Image 1

Mae bod yn Hyrwyddwr Gwyrdd yn rhoi cyfleoedd hyfforddiant i chi, gwahoddiadau i ddarlithoedd cynaliadwyedd, digwyddiadau ac ymgyrchoedd i gymryd rhan ynddynt a byddwch hefyd yn cael cylchlythyr hyrwyddwyr gwyrdd bob mis i roi'r diweddaraf i chi ynghylch newyddion cynaliadwyedd PGW a, gyda gobaith, rhoi ychydig o ysbrydoliaeth i chi ynglŷn â sut i ysbrydoli eraill. 

Rydym yn recriwtio NAWR - Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Hyrwyddwr Gwyrdd, cysylltwch â ni energy&sustainability@glyndwr.ac.uk 

Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top