GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo
Campws cyfeillgar draenogod

Campws cyfeillgar draenogod

Campws Draenog-Gyfeillgar

Mae Prifysgol Wrecsam Glyndwr wedi cofrestru i ddod yn Gampws Draenog-Gyfeillgar.

Yn yr 20 mlynedd diwethaf mae nifer y draenogod yn y DU wedi gostwng hyd at hanner eu niferoedd oherwydd traffig, sbwriel a phrinder cynefinoedd naturiol. Gan weithio ochr yn ochr â Chymdeithas Cadwraeth Draenogod Prydain rydym yn gweithio i wneud ein campysau yn lefydd diogel ac addas i ddraenogod ffynnu.

 

Gan weithio'n agos gyda'n myfyrwyr rydym wedi sefydlu grŵp Campws Draenog-Gyfeillgar sy'n gweithio tuag at ennill achrediad i'r Brifysgol. Eisoes bu llawer o frwdfrydedd gan ein staff a'n myfyrwyr dros yr ymgyrch a bydd y grŵp yn cynnal digwyddiadau ac ymgyrchoedd y gall pawb gymryd rhan ynddynt.

Sicrhaodd y Brifysgol statws Campws Addas i Ddraenogod Efydd - y cyntaf o dri lleoliad mewn cynllun ledled y DU. Beth ydyn ni’n ei wneud yn PGW i sicrhau campws addas i Ddraenogod?

• Darparu cynefinoedd addas sy'n hygyrch.

• Darparu lle diogel iddynt fwyta ac yfed

• Ychwanegu tai draenog pwrpasol i'w cadw'n ddiogel ac yn sych

• Sicrhau bod gennym gampws heb sbwriel

• Cynnal arolygon draenogod o amgylch campysau

• Creu grŵp campws cyfeillgar i Ddraenogod ar gyfer staff a myfyrwyr

• Creu ymwybyddiaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau a digwyddiadau

• Gosod arwyddion croesi ar gyfer Draenogod

• Cynnwys ymwybyddiaeth ar ddraenogod wrth Gynefino contractwyr perthnasol h.y. gweithwyr tir i wirio ardaloedd am ddraenogod cyn strimio neu ddefnyddio offer tebyg.

Hedgehog Friendly Campus banner

Wedi dod o hyd i ddraenog sydd angen help?

Ffoniwch noddfa bywyd gwyllt Cilgwri, ar agor 24 awr - 01516255464 - Cysegr bywyd gwyllt Cilgwri 

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â grŵp Campws Draenog-Gyfeillgar, anfonwch e-bost atom yn energy&sustainability@glyndwr.ac.uk

Mae gweminar gwych am Gampws Cyfeillgar Draenog a'r hyn y mae'n ei olygu bellach yn byw yma - Gweminar Campws Cyfeillgar Draenog

Her Casglu Sbwriel Cyfnod Clo Big Hog-Friendly

Y llynedd cymerodd WGU ran yn y Dewis Sbwriel Lockdown Big Hog-Friendly Lockdown.

Mae draenogod wedi'u gorchuddio â miloedd o bigau, gan eu gwneud yn agored i gael eu trapio mewn sbwriel. Yn anffodus, mae llawer o ddraenogod yn marw bob blwyddyn oherwydd hyn.

Daeth WGU yn 9fed allan o 22 o brifysgolion a gyda'n gilydd rydym wedi tynnu bron i 700 bag o sbwriel o gampysau ledled y DU a'u gwneud ychydig yn fwy cyfeillgar i ddraenogod. Da iawn a diolch i bawb a gymerodd ran.

 

 
Litter pick challenge
Diwrnod Agored y Brifysgol 2021Noswaith Agored y Brifysgol 2021
Top