Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Amdanom ni

Amdanom ni

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Nod Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd. Trwy weithgareddau addysgu, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth byddwn yn hyrwyddo cymunedau, gwasanaethau cynaliadwy a defnyddio adnoddau ffisegol.

Erbyn hyn mae gennym Weithgor Gweithredu Cynaliadwyedd, sef 12 Hyrwyddwyr Gwyrdd newydd eu penodi sy'n cynnwys Staff a Myfyrwyr, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr a chynrychiolwyr Unsain ac mae Cynaliadwyedd wedi cael cyllideb flynyddol o £20,000 sydd wedi eu neilltuo ar gyfer prosiectau arbennig.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top