Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years
Amdanom ni

Amdanom ni

Cynaliadwyedd ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam

Nod Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd. Trwy weithgareddau addysgu, ymchwil a chyfnewid gwybodaeth byddwn yn hyrwyddo cymunedau, gwasanaethau cynaliadwy a defnyddio adnoddau ffisegol.

Erbyn hyn mae gennym Weithgor Gweithredu Cynaliadwyedd, sef 12 Hyrwyddwyr Gwyrdd newydd eu penodi sy'n cynnwys Staff a Myfyrwyr, gan gynnwys Undeb y Myfyrwyr a chynrychiolwyr Unsain ac mae Cynaliadwyedd wedi cael cyllideb flynyddol o £20,000 sydd wedi eu neilltuo ar gyfer prosiectau arbennig.

Diwrnod Agored y BrifysgolNoswaith Agored y Brifysgol
Top