GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cynaliadwyedd

Glyndwr Wrecsam
Cynaliadwyedd

Amdanom

Amdanom

Darllenwch pwy ydym, pa wobrau ac achrediadau sydd gennym a sut yr ydym yn creu amgylchedd cynaliadwy ar ac oddi ar y campws.


Darllen mwy

Dod yn rhan

Dod yn rhan

Ymunwch â'n cymuned werdd, darganfod beth y gallwch chi ei wneud fel unigolyn i fod yn gynaliadwy ac i gymryd rhan mewn digwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd i ddod.


Darllen mwy

Ein cyfrifoldebau

Ein cyfrifoldebau

Amlinelliad o gyfrifoldebau moesegol a chynaliadwy'r brifysgol o ran bioamrywiaeth, arlwyo, buddsoddi a hyfforddi staff a myfyrwyr.


Darllen mwy

Rheoli Carbon

Rheoli Carbon

Edrychwch ar adroddiadau defnydd ynni, prosiectau cynaliadwy a thargedau carbon y Brifysgol.


Darllen mwy

Newyddion, Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd

Newyddion a Digwyddiadau

Dysgwch sut rydym yn creu amgylchedd cynaliadwy ac ymunwch â'n cymuned werdd i ddod yn rhan o ddigwyddiadau sydd i ddod.


Darllen mwy

Addysg Cynaliadwy

Addysg Cynaliadwyedd

Dysgwch am y cyfraniad y mae PGW yn ei wneud tuag at ddatblygu cynaliadwy yn y cwricwlwm ac ymchwil


Darllen mwy
Ffyrdd hawdd o arbed ynni
Newyddion a Digwyddiadau
Top