GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cynaliadwyedd

Glyndwr Wrecsam
Cynaliadwyedd

Amdanom

Amdanom

Darllenwch pwy ydym, pa wobrau ac achrediadau sydd gennym a sut yr ydym yn creu amgylchedd cynaliadwy ar ac oddi ar y campws.


Darllen mwy

Dod yn rhan

Dod yn rhan

Ymunwch â'n cymuned werdd, darganfod beth y gallwch chi ei wneud fel unigolyn i fod yn gynaliadwy ac i gymryd rhan mewn digwyddiadau ac ymgyrchoedd sydd i ddod.


Darllen mwy

Ein cyfrifoldebau

Ein cyfrifoldebau

Amlinelliad o gyfrifoldebau moesegol a chynaliadwy'r brifysgol o ran bioamrywiaeth, arlwyo, buddsoddi a hyfforddi staff a myfyrwyr.


Darllen mwy

Rheoli Carbon

Rheoli Carbon

Edrychwch ar adroddiadau defnydd ynni, prosiectau cynaliadwy a thargedau carbon y Brifysgol.


Darllen mwy

Newyddion, Digwyddiadau ac Ymgyrchoedd

Newyddion a Digwyddiadau

Dysgwch sut rydym yn creu amgylchedd cynaliadwy ac ymunwch â'n cymuned werdd i ddod yn rhan o ddigwyddiadau sydd i ddod.


Darllen mwy

Addysg Cynaliadwy

Addysg Cynaliadwyedd

Dysgwch am y cyfraniad y mae PGW yn ei wneud tuag at ddatblygu cynaliadwy yn y cwricwlwm ac ymchwil


Darllen mwy
Ffyrdd hawdd o arbed ynni
Newyddion a Digwyddiadau
Top