GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Urddas yn y Gwaith

Nod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw fod yn rhywle lle y gall pawb weithio a dysgu heb ddioddef aflonyddu na bwlio.  Mae ein tîm o Ymgynghorwyr Urddas yn y Gwaith wedi'u hyfforddi ac yn barod i helpu aelodau o'r staff a allai fod yn profi problemau. Mae ein Hymgynghorwyr yn gwrando ar bryderon, yn darparu cymorth cyfrinachol a gwybodaeth yn ymwneud â pholisiau a gweithdrefnau'r Brifysgol ac yn tynnu sylw'r staff at y opsiynau sydd ar gael.  I ddysgu mwy am ein Hymgynghorwyr cliciwch yma.

Polisi Urddas yn y Gwaith

Gweithdrefn Urddas yn y Gwaith

Urddas yn PGW

Top