GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
text

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r sefydliad AU cyntaf yng Ngogledd Cymru i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw fforwm arfer gorau cyflogwyr mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a  chynhwysiant LHDT. 

Mae'r rhaglen yn galluogi'r Brifysgol i wreiddio diwylliant cynhwysol a derbyn o fewn y sefydliad; gan sefydlu cysylltiadau â'i gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a Thrawsrywiol ac annog cydweithredu.

Drwy lywio drwy fframwaith bydd y rhaglen yn rhoi cymorth ac arweiniad a chyfleoedd datblygu i'r Brifysgol i'w staff, gan sicrhau eu bod wedi'u harfogi'n llawn i gefnogi myfyrwyr.

Calendr Amrywiaeth Stonewall Cymru 2017-2018

Top