GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
text

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw'r sefydliad AU cyntaf yng Ngogledd Cymru i fod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall.

Rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall yw fforwm arfer gorau cyflogwyr mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer cydraddoldeb, amrywiaeth a  chynhwysiant LHDT. 

Mae'r rhaglen yn galluogi'r Brifysgol i wreiddio diwylliant cynhwysol a derbyn o fewn y sefydliad; gan sefydlu cysylltiadau â'i gymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol a Thrawsrywiol ac annog cydweithredu.

Drwy lywio drwy fframwaith bydd y rhaglen yn rhoi cymorth ac arweiniad a chyfleoedd datblygu i'r Brifysgol i'w staff, gan sicrhau eu bod wedi'u harfogi'n llawn i gefnogi myfyrwyr.

Calendr Amrywiaeth Stonewall Cymru 2017-2018

Top