GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Nod Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 y Brifysgol yw darparu strategaeth a chynllun gweithredu sy'n adlewyrchu anghenion ein gwahanol randdeiliaid.  Mae'r strategaeth hon a'i hamcanion yn sefydlu ymrwymiad y Brifysgol i gydraddoldeb ac amrywiaeth o dan dair prif thema:

 • Profiad Ein Myfyrwyr
  • Galluogi mynediad teg i addysg uwch, gan sicrhau bod gan unigolion o bob cefndir a grŵp fynediad cyfartal i ddysgu.
  • Mynd i'r afael â'r ffaith nad yw grwpiau gwarchodedig yn cael eu cynrychioli.
  • Rhoi sylw i faterion cydraddoldeb ac amrywiaeth, a darparu amgylchedd cefnogol i'n myfyrwyr.
 • Profiad Ein Staff
  • Creu amgylchedd lle gall pawb gyfrannu a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi.
  • Cael gweithlu amrywiol a brwdfrydig, lle y caiff staff eu trin ag urddas, parch a chanddynt ymreolaeth briodol.
  • Hyrwyddo diwylliant cynhwysol lle y gwerthfawrogir amrywiaeth.
 • Profiad Ein Cymuned
  • Sicrhau bod gan unigolion o bob cefndir a grŵp fynediad cyfartal i Addysg Uwch; datblygu prosiectau ar ehangu cyfranogiad, ymgysylltu â myfyrwyr a datblygu'r gweithlu.
  • Deall sut mae ein cymuned yn defnyddio ein gwasasnaethau; mynd i'r afael â rhwystrau ac anghydraddoldebau a nodwyd.
  • Ymgysylltu â grwpiau gwarchodedig sydd heb gynrychiolaeth ddigonol ar hyn o bryd.

Cynllun Cydraddoldeb Strategol PGW

Equality Action Plan Cymraeg

Top