GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Header image

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd

 

Rydym yn falch o gadarnhau bod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cael ei chymeradwyo fel cyflogwr hyderus o ran anabledd.

Mae'r gymeradwyaeth hon yn cadarnhau bod y Brifysgol wedi ymrwymo i recriwtio a chadw pobl ag anableddau a'r rheini sydd â chyflyrau iechyd. 

Mae gan y Brifysgol bellach fynediad at ganllawiau a fydd yn ein helpu i wella ein gwasanaethau ac yn ein helpu i adeiladu ar ein gallu i:

  • Mynd ati i geisio denu a recriwtio pobl ag anableddau.
  • Darparu proses recriwtio sy'n gwbl gynhwysol a hygyrch.
  • Parhau i gynnig cyfweliadau i bobl ag anableddau sy'n bodloni meini prawf sylfaenol rôl y swydd.
  • Cynnal a gwella ein hyblygrwydd wrth asesu pobl i alluogi ymgeiswyr swyddi sydd ag anableddau i gael y cyfle gorau i ddangos eu bod yn gallu gwneud y gwaith.
  • Parhau i wneud addasiadau rhesymol fel sy'n ofynnol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ag Ali Bloomfield dros y ffôn 01978 293307 neu drwy e-bost Alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk a bydd yn fwy na pharod i'ch helpu.

Top