GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflog Byw

Cyflog Byw

Mae'r Brifysgol wedi gwneud ymrwymiad i weithredu Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi sy'n ceisio sicrhau bod pob sefydliad yn y sector cyhoeddus a phob prifysgol yng Nghymru yn ymrwymo i amrywiaeth o arferion cyflogaeth moesegol gan gynnwys ystyried talu o leiaf Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw i'w staff; ac annog eu cyflenwyr i wneud yr un peth.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i dalu  o leiaf Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw i'w holl staff a chaiff hyn ei roi ar waith yn ystod blwyddyn academaidd 18/19. Bydd y Brifysgol hefyd yn sicrhau bod, y bydd fel rhan o unrhyw drefniadau gwasanaeth a gontractiwyd, er enghraifft wrth ddarparu gwasanaethau glanhau, arlwyo a diogelwch, contractwyr, wrth aildendro, yn ymrwymo i dalu hefyd Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw.

Top