GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cyflog Byw

Cyflog Byw

Mae'r Brifysgol wedi gwneud ymrwymiad i weithredu Cod Ymarfer Llywodraeth Cymru ar Gyflogaeth Foesegol mewn Cadwyni Cyflenwi sy'n ceisio sicrhau bod pob sefydliad yn y sector cyhoeddus a phob prifysgol yng Nghymru yn ymrwymo i amrywiaeth o arferion cyflogaeth moesegol gan gynnwys ystyried talu o leiaf Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw i'w staff; ac annog eu cyflenwyr i wneud yr un peth.

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i dalu  o leiaf Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw i'w holl staff a chaiff hyn ei roi ar waith yn ystod blwyddyn academaidd 18/19. Bydd y Brifysgol hefyd yn sicrhau bod, y bydd fel rhan o unrhyw drefniadau gwasanaeth a gontractiwyd, er enghraifft wrth ddarparu gwasanaethau glanhau, arlwyo a diogelwch, contractwyr, wrth aildendro, yn ymrwymo i dalu hefyd Cyflog Byw Sefydliad y Cyflog Byw.

Top