GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae cynnal AEG yn gyfle i ystyried sut mae penderfyniadau, polisïau ac ati yn effeithio ar bobl neu grwpiau o bobl â nodweddion gwarchodedig. Mae AEG hefyd yn rhoi trywydd archwilio i'r brifysgol, gan alluogi'r Brifysgol i ddangos bod ei phenderfyniadau'n cael eu hystyried a'u bod yn deg.

Dylid dechrau'r AEG wrth ystyried gweithredu newid neu wrth ddrafftio polisi, gweithdrefn neu ymarfer newydd fel y gellir ei ddefnyddio yn ystod y broses benderfynu.

Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd sydd i'w gweld yma: Canllaw ar Asesiadau o Effaith ar Gydraddoldeb.

Top