GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae cynnal AEG yn gyfle i ystyried sut mae penderfyniadau, polisïau ac ati yn effeithio ar bobl neu grwpiau o bobl â nodweddion gwarchodedig. Mae AEG hefyd yn rhoi trywydd archwilio i'r brifysgol, gan alluogi'r Brifysgol i ddangos bod ei phenderfyniadau'n cael eu hystyried a'u bod yn deg.

Dylid dechrau'r AEG wrth ystyried gweithredu newid neu wrth ddrafftio polisi, gweithdrefn neu ymarfer newydd fel y gellir ei ddefnyddio yn ystod y broses benderfynu.

Darllenwch y Nodiadau Cyfarwyddyd sydd i'w gweld yma.

Top