GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein harferion a'n gweithgareddau. Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sydd heb wahaniaethu ar sail gwerthoedd urddas a pharch.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ar sail oed, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, crefydd a chred (gan gynnwys diffyg cred), priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth; gan gydnabod bod ein cymuned yn cael ei chyfoethogi gan ystod amrywiol o gefndiroedd, credoau a diwylliannau.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn gallu dysgu, gweithio a defnyddio ein mannau cymdeithasol mewn amgylchedd cwbl gynhwysol, gan ddangos bod cydraddoldeb yn bwysig i'n cymuned gyfan. 

Mae ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer staff a myfyrwyr yn berthnasol i gymuned gyfan y Brifysgol. Gellir gweld y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer Staff a Myfyrwyr yma: Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Staff a Myfyrwyr

Ceir rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i fod yn brifysgol gyfartal ac amrywiol yn yr adrannau isod.

hyderus o ran anabledd

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Gallwch weld mwy yma.

stonewall

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r sefydluad AU cyntaf yng Ngogledd Cymru i ddod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall. Darganfod mwy yma. 

Data Staff Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2017-18

Data Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2017-18

Oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â ni. Dylai aelodau staff gysylltu ag Ali Bloomfield ar 01970 293307 neu drwy e-bost  alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk Dylai myfyrwyr gysylltu â'n Hundeb y Myfyrwyr drwy e-bost equaloppsofficer@mail.glyndwr.ac.uk

Os oes angen unrhyw ran o'r wybodaeth ar y dudalen hon mewn ffurf arall, e.e. Braille, Trawsysgrifiadau Sain, ayb. cysylltwch ag Ali Bloomfield ar 01978 293307 neu alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk 

Top