GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ymrwymo i gefnogi, datblygu a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ein harferion a'n gweithgareddau. Ein nod yw sefydlu diwylliant cynhwysol sydd heb wahaniaethu ar sail gwerthoedd urddas a pharch.

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ar sail oed, anabledd, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth o ran rhywedd, hil, crefydd a chred (gan gynnwys diffyg cred), priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth; gan gydnabod bod ein cymuned yn cael ei chyfoethogi gan ystod amrywiol o gefndiroedd, credoau a diwylliannau.

Rydym yn ymdrechu i sicrhau bod myfyrwyr, staff ac ymwelwyr yn gallu dysgu, gweithio a defnyddio ein mannau cymdeithasol mewn amgylchedd cwbl gynhwysol, gan ddangos bod cydraddoldeb yn bwysig i'n cymuned gyfan. 

Mae ein Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer staff a myfyrwyr yn berthnasol i gymuned gyfan y Brifysgol. Gellir gweld y Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gyfer Staff a Myfyrwyr yma: Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i Staff a Myfyrwyr

Ceir rhagor o wybodaeth am ein hymrwymiad i fod yn brifysgol gyfartal ac amrywiol yn yr adrannau isod.

hyderus o ran anabledd

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd. Gallwch weld mwy yma.

stonewall

Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall

Prifysgol Glyndwr Wrecsam yw'r sefydluad AU cyntaf yng Ngogledd Cymru i ddod yn Hyrwyddwr Amrywiaeth Stonewall. Darganfod mwy yma. 

Data Staff Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2017-18

Data Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam 2017-18

Oes oes gennych unrhyw ymholiadau cysylltwch â ni. Dylai aelodau staff gysylltu ag Ali Bloomfield ar 01970 293307 neu drwy e-bost  alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk Dylai myfyrwyr gysylltu â'n Hundeb y Myfyrwyr drwy e-bost equaloppsofficer@mail.glyndwr.ac.uk

Os oes angen unrhyw ran o'r wybodaeth ar y dudalen hon mewn ffurf arall, e.e. Braille, Trawsysgrifiadau Sain, ayb. cysylltwch ag Ali Bloomfield ar 01978 293307 neu alison.bloomfield@glyndwr.ac.uk 

Top