Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Grŵp NPTC

Grŵp NPTC with logo welsh

Grŵp NPTC yw un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru, yn cwmpasu 30 y cant o dirfas y wlad. 

Wedi’i ffurfio yn Awst 2013 yn dilyn uno Coleg Castell Nedd Port Talbot a Choleg Powys, mae gan y coleg drosiant o oddeutu £53 miliwn. 

Mae’n cynnig rhaglen amrywiol a chyffrous o gyrsiau llawn a rhan-amser ar ei 12 campws i fwy na 270,000 o fyfyrwyr.

Mae’r coleg yn rhedeg y cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • FdA Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol
  • FdSc Rheolaeth Gweithgareddau Awyr Agored a Hamdden
  • BA (Anrh) Saesneg a Hanes
  • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes a TG
Top