GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Grŵp NPTC

Grŵp NPTC with logo welsh

Cafodd Ffurfiwyd Grŵp Colegau Grŵp NPTC eu ffurfio yn 2013 yn dilyn uno Coleg Castell Nedd Port Talbot a Choleg Powys. Mae'n un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru, yn cwmpasu 30 y cant o dirwedd y wlad gyda chyfanswm o naw campws yn ymestyn o'r De i'r Gogledd. 

Cred NPTC fod cymwysterau a hyfforddiant yn allweddol i lawer o lwybrau gyrfaoedd gwerth chweil. Gydag un o'r amrywiaeth ehangaf o gyrsiau sydd â ffocws gyrfaol sydd ar gael, sy'n cael eu darparu gan staff addysgu cymwysedig iawn sydd â chyfoeth o wybodaeth am y diwydiant, bydd Grŵp Colegau NPTC yn agor y drws i ddyfodol llwyddiannus a buddiol.

 

Mae’r bartneriaeth rhwng Grŵp NPTC a Phrifysgol Glyndŵr yn golygu bod y coleg yn darparu'r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol:

Top