Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Grŵp NPTC

Grŵp NPTC with logo welsh

Grŵp NPTC yw un o’r darparwyr Addysg Bellach mwyaf yng Nghymru, yn cwmpasu 30 y cant o dirfas y wlad. 

Wedi’i ffurfio yn Awst 2013 yn dilyn uno Coleg Castell Nedd Port Talbot a Choleg Powys, mae gan y coleg drosiant o oddeutu £53 miliwn. 

Mae’n cynnig rhaglen amrywiol a chyffrous o gyrsiau llawn a rhan-amser ar ei 12 campws i fwy na 270,000 o fyfyrwyr.

Mae’r coleg yn rhedeg y cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • FdA Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol
  • FdSc Rheolaeth Gweithgareddau Awyr Agored a Hamdden
  • BA (Anrh) Saesneg a Hanes
  • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes a TG
Top