GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Grŵp Llandrillo Menai

Grŵp Llandrillo Menai text with logo

Mae Grŵp Llandrillo Menai, a ffurfiwyd yn Ebrill 2012, yn gorff ymbarel sy’n cynnwys tri coleg – Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai – yn cyflenwi cyrsiau i oddeutu 34,000 o fyfyrwyr ledled Gogledd Cymru.

Mae gan y tri coleg safleoedd yn Abergele, Bae Colwyn, Bangor, Caergybi, Caernarfon, Dinbych, Dolgellau, Glynllifon, Llandrillo-yn-Rhos, Llanelwy, Llangefni, Llanrwst, Pwllheli a'r Rhyl.

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Llandrillo:

  • BA (Anrh) Polisi Cyhoeddus a Chymdeithasol (myfyrwyr sy'n parhau)

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol ar safle Menai:

 
Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol ar safle Llangefni: 
Top