Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Grŵp Llandrillo Menai

Grŵp Llandrillo Menai text with logo

Mae Grŵp Llandrillo Menai, a ffurfiwyd yn Ebrill 2012, yn gorff ymbarel sy’n cynnwys tri coleg – Coleg Llandrillo, Coleg Meirion-Dwyfor a Choleg Menai – yn cyflenwi cyrsiau i oddeutu 34,000 o fyfyrwyr ledled Gogledd Cymru.

Mae gan y tri coleg safleoedd yn Abergele, Bae Colwyn, Bangor, Caergybi, Caernarfon, Dinbych, Dolgellau, Glynllifon, Llandrillo-yn-Rhos, Llanelwy, Llangefni, Llanrwst, Pwllheli a'r Rhyl.

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Llandrillo:

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Menai:

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Meirion-Dwyfor: 
  • FdSc Cyfrifiadura Cymhwysol 
Top