GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cymdeithas Reolaeth Hong Kong

Cymdeithas Reolaeth Hong Kong text and logo


Wedi’i sefydlu ym 1960, mae Cymdeithas Reolaeth Hong Kong (HKMA) yn gorff proffesiynol sydd wedi bod yn cwrdd ag anghenion addysg a hyfforddiant rheolwyr y gymuned fusnes yn Hong Kong ers dros 50 mlynedd.  

Gyda chanolfannau hyfforddi wedi’u lleoli ledled Hong Kong, mae’r Gymdeithas yn darparu ar gyfer oddeutu 48,000 o bobl sy’n astudio ar dros 2,000 o raglenni cysylltiedig â Busnes a Rheolaeth bob blwyddyn.

Mae’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol wedi’u cymeradwyo i’w cyflenwi yn HKMA:

Top