Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

Coleg Rhyngwladol TEG

Coleg Rhyngwladol TEG text and logo

Sefydlwyd Coleg Rhyngwladol TEG ym 1991 gyda’r prif amcanion o hyrwyddo dysgu Saesneg a darparu Addysg Uwch y DU yn Singapôr.  

Wedi’i leoli yng nghanol y ddinas, mae’r Coleg yn cynnig ystod o gyrsiau galwedigaethol mewn busnes a pheirianneg i oddeutu 600 o fyfyrwyr. 

Daeth Coleg Rhyngwladol TEG yn bartner i Brifysgol Glyndŵr yn 2011. Ym mis Tachwedd 2013, cymeradwywyd y Coleg i gyflenwi cyrsiau canlynol Prifysgol Glyndŵr:

  • MBA
  • MBA (Busnes Rhyngwladol)
  • MBA (Cyfrifeg a Chyllid)
  • MBA (Marchnata)
  • MBA (Rheolaeth Adnoddau Dynol)
  • MBA (Rheolaeth Gofal Iechyd)
  • MBA (Rheolaeth TG)
Top