GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Coleg Cambria

Coleg Cambria text with logo cymraeg

Coleg Cambria yng Gogledd Ddwyrain Cymru yw un o golegau mwyaf y DU gyda thros 7,000 o fyfyrwyr llawn amser a 20,000 o ddysgwyr rhan-amser, ac incwm blynyddol o dros  £65 miliwn. 

Crëwyd Coleg Cambria yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, Wrecsam yn Awst 2013. Mae ganddo chwe champws ledled Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, ac yn cynnig un o’r portffolios cwricwlwm ehangaf mewn unrhyw goleg yng Nghymru, gan addysgu rhaglenni o lefel cyn-mynediad i Lefel 7. 

 

Coleg Cambria – Campws Ffordd y Bers

Mae Coleg Cambria, sef Coleg Iâl gynt, wedi’i leoli yng nghanol tref Wrecsam, gydag oddeutu  3,000 o fyfyrwyr llawn amser a 10,000 o fyfyrwyr rhan-amser wedi’u dosbarthu ar draws dau gampws.

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Cambria Campws Ffordd y Bers:

  • HNC Astudiaethau Adeiladu
  • HNC Peirianneg Sifil

Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy 

Mae Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy, Coleg Glannau Dyfrdwy gynt, wedi’i lleoli yng Nghei Cona, gyda safleoedd eraill ym Mhenarlâg a Llysfasi, yn ogystal â’i gampws yn Llaneurgain, y mae’n ei rannu gyda Phrifysgol Glyndŵr. Mae gan y coleg oddeutu 4,000 o fyfyrwyr llawn amser a 10,000 o fyfyrwyr rhan-amser.

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau o lefel mynediad i lefel 4 mewn sawl gwahanol faes pwnc gan gynnwys:

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Nglannau Dyfrdwy:

  • HNC Technoleg Drydanol ac Electronig
  • HNC Technoleg Fecanyddol
Top