Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Coleg Cambria

Coleg Cambria text with logo cymraeg

Coleg Cambria yng Gogledd Ddwyrain Cymru yw un o golegau mwyaf y DU gyda thros 7,000 o fyfyrwyr llawn amser a 20,000 o ddysgwyr rhan-amser, ac incwm blynyddol o dros  £65 miliwn. 

Crëwyd Coleg Cambria yn dilyn uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl, Wrecsam yn Awst 2013. Mae ganddo chwe champws ledled Wrecsam, Sir y Fflint a Sir Ddinbych, ac yn cynnig un o’r portffolios cwricwlwm ehangaf mewn unrhyw goleg yng Nghymru, gan addysgu rhaglenni o lefel cyn-mynediad i Lefel 7.  

Mae’r coleg yn cynnig nifer o gymwysterau Prifysgol Glyndŵr gan gynnwys rhai a gyflenwir ar y cyd gennym.

Mae’r cyrsiau yn cwmpasu meysydd megis Gofal Plentyndod Cynnar, Addysg, Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol, Astudiaethau Adeiladu a Pheirianneg Sifil, Peirianneg Awyrennol, Cynnal a Chadw Awyrennau, Technoleg Drydanol a Mecanyddol ac Addysg.  

Coleg Cambria – Iâl

Mae Coleg Cambria Iâl (Coleg Iâl gynt) wedi’i leoli yng nghanol tref Wrecsam, gydag oddeutu  3,000 o fyfyrwyr llawn amser a 10,000 o fyfyrwyr rhan-amser wedi’u dosbarthu ar draws dau gampws.

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Ngholeg Cambria Iâl:

  • HNC Astudiaethau Adeiladu
  • HNC Peirianneg Sifil
  • FdA Addysg a Gofal Plentyndod Cynnar*
  • FdA Technoleg Greadigol a Chyfryngau Digidol
  • TAR/Tyst. Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol)

* Cyflenwir ar y cyd

Coleg Cambria – Glannau Dyfrdwy 

Mae Coleg Cambria Glannau Dyfrdwy (Coleg Glannau Dyfrdwy gynt) wedi’i lleoli yng Nghei Cona, gyda safleoedd eraill ym Mhenarlâg a Llysfasi, yn ogystal â’i gampws yn Llaneurgain, y mae’n ei rannu gyda Phrifysgol Glyndŵr. Mae gan y coleg oddeutu 4,000 o fyfyrwyr llawn amser a 10,000 o fyfyrwyr rhan-amser.

Mae’r coleg yn cynnig ystod eang o gyrsiau o lefel mynediad i lefel 4 mewn sawl gwahanol faes pwnc gan gynnwys:

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yng Nglannau Dyfrdwy:

  • HNC Technoleg Drydanol ac Electronig
  • HNC Technoleg Fecanyddol
  • FdEng Peirianneg Awyrennol (Gweithgynhyrchu)*
  • TAR/Tyst. Addysg (Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol)

* Mae elfen dysgu seiliedig ar waith y cyrsiau hyn yn ymwneud â Choleg Cambria Glannau Dyfrdwy (ac Airbus UK); fel arall maent yn fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr.

Top