Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Coleg Busnes Kensington

KCB text and logo

Coleg Busnes Kensington (KCB) yw un o’r colegau addysg uwch annibynnol mwyaf hirsefydlog yn y DU.

Mae’r coleg wedi bod yn darparu cyfleoedd addysg uwch i fyfyrwyr rhyngwladol yng nghanol Llundain ers dros 20 mlynedd.

Mae KCB yn cynnig nifer o raddau Prifysgol Glyndŵr ar lefel israddedig ac uwchraddedig mewn meysydd megis Busnes a Chyfrifiadura.

Gellir astudio’r cyrsiau Prifysgol Glyndŵr canlynol yn y KCB:

 • Blwyddyn Sylfaen Ryngwladol: Busnes
 • Blwyddyn Sylfaen Ryngwladol: Cyfrifiadura
 • Rhaglen Cyn-Feistr Ryngwladol mewn Busnes a Rheolaeth
 • BA (Anrh) Cyfrifeg Busnes
 • BA (Anrh) Marchnata Busnes
 • BA (Anrh) Rheolaeth Busnes
 • BSc (Anrh) Cyfrifiadura Cymhwysol
 • MBA
 • MBA (Cyfrifeg a Chyllid)
 • MBA (Marchnata)
 • MBA (Rheolaeth Adnoddau Dynol)
 • MBA (Rheolaeth Gofal Iechyd)
 • MBA (Rheolaeth TG)
 • MSc Cyfrifiadura
Top