Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig - dewch i'n diwrnod agored nesaf i ddarganfod mwy.

WGU Logo
WGU ten years

Coleg Bournville

Coleg Bournville text with logo

Sefydlwyd Coleg Bournville ym 1913 gan George Cadbury, i ddarparu addysg barhaus i weithwyr cwmni Cadbury. 

Dros y ganrif ddiwethaf, mae’r coleg wedi parhau i ehangu, ac ym Medi 2011 fe symudodd i gampws pwrpasol newydd £66 miliwn yn Longbridge, gan gicdanio adfywiad ehangach yr ardal ar ôl i MG-Rover fynd â’i ben iddo yn 2005.  

Mae Coleg Bournville yn cynnig cyrsiau i adawyr ysgol, oedolion, cyflogwyr a myfyrwyr rhyngwladol ac yn darparu ar gyfer 15,000 o fyfyrwyr. Mae’r cymwysterau yn cynnwys Lefel A, BTEC, NVQ, Prentisiaethau, Addysg Uwch a hyfforddiant teilwriedig ar gyfer busnesau.

Yn sgil y bartneriaeth rhwng Coleg Bournville a Phrifysgol Glyndŵr, mae’r coleg yn cyflenwi’r cwrs Prifysgol Glyndŵr canlynol:

  • FdA Cymorth Dysgu: Dysgu ac Addysgu
  • BSc (Anrh) Astudiaethau Gofal Iechyd Rhyngwladol
Top