GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years
Partneriaethau

Partneriaethau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ystod gynyddol o bartneriaethau gyda phrifysgolion a cholegau a darparwyr addysg breifat o’r DU a thu hwnt.

Mae’r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam penodol ar eu safleoedd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn eu dewis o ble i astudio.

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol o fewn y DU

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol y tu allan i’r DU

Cytundebau Cysylltu Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, Tsiena

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol 2019-20

Cysylltwch â ni

Jo Corless, Rheolwr Partneriaethau

Teresa Cox, Swyddog Partneriaethau Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293006.

Top