GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years
Partneriaethau

Partneriaethau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ystod gynyddol o bartneriaethau gyda phrifysgolion a cholegau a darparwyr addysg breifat o’r DU a thu hwnt.

Mae’r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam penodol ar eu safleoedd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn eu dewis o ble i astudio.

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol o fewn y DU

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol y tu allan i’r DU

Cytundebau Cysylltu Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, Tsiena

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol

Cofrestr Darpariaeth Gydweithredol 2019-20

Cysylltwch â ni

Jo Corless, Rheolwr Partneriaethau

Teresa Cox, Swyddog Partneriaethau Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293006.

Top