Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Partneriaethau

Partneriaethau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr ystod gynyddol o bartneriaethau gyda phrifysgolion a cholegau o’r DU a thu hwnt.

Mae’r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr penodol ar eu safleoedd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn eu dewis o ble i astudio.

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol o fewn y DU

Mae Prifysgol Glyndŵr hefyd yn cynnig rhaglenni ieuenctid a chymuned trwy bartneriaethau cydweithrediadol gyda’r awdurdodau lleol canlynol ledled Cymru a siroedd y gororau yn Lloegr:

  • Gwasanaeth Ieuenctid Rhondda Cynon Taf
  • Dinas a Sir AbertawePartneriaid Cydweithrediadol Cyfredol y tu allan i’r DU

Cytundebau Cysylltu Cyfredol

Coleg Rhyngwladol Kirkby – Maleisia

“Ar ôl cyflawni’r gofynion mynediad cytunedig yn llwyddiannus, bydd myfyrwyr yn cael mynediad i’r cwrs BA (Anrh) Astudiaethau Plentyndod lefel 6, trwy ddarpariaeth dysgu o bell ar-lein gyda Phrifysgol Glyndŵr”

Cysylltwch â ni

 

Teresa Cox, Swyddog Partneriaethau Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293007.

Top