Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Partneriaethau

Partneriaethau

Mae gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam ystod gynyddol o bartneriaethau gyda phrifysgolion a cholegau a darparwyr addysg breifat o’r DU a thu hwnt.

Mae’r partneriaid hyn yn cynnig cyrsiau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam penodol ar eu safleoedd er mwyn rhoi hyblygrwydd ychwanegol i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd yn eu dewis o ble i astudio.

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol o fewn y DU

Partneriaid Cydweithrediadol Cyfredol y tu allan i’r DU

  • Capital College, Dubai
  • Despark College Malaysia, 
  • Cymdeithas Rheolaeth Hong Kong
  • Sefydliad Technoleg Hong Kong
  • Londontec City Campus, Sri Lanka
  • MBS College of Crete
  • New Era University College (NEUC)
  • Princeton Management College, Myanmar
  • Reliance College, Malaysia
  • SHRM College, Singapôr

Cytundebau Cysylltu Cyfredol

Prifysgol Technoleg Awyrofod Guilin, Rhanbarth Guangxi Zhuang, Tsiena

Cysylltwch â ni

Jo Corless, Rheolwr Partneriaethau

Teresa Cox, Swyddog Partneriaethau Cydweithredol

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch partnerships@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01978 293006.

Top