Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years
Newyddion Diweddaraf

Newyddion Diweddaraf

Colin Jackson

Y Canghellor newydd yn tynnu sylw at Bwysigrwydd Cyflawniad ar gyfer y Brifysgol

Mae Colin Jackson wedi cael ei gosod yn swyddogol yn Ganghellor newydd Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Darllen mwy
St Marys Institute of Education yn cael Rhagorol gan Ofsted

St Marys Institute of Education yn cael Rhagorol gan Ofsted

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi anfon llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i gydweithwyr yn yr Athrofa Addysg ynm Mhrifysgol St Mary’s, Twickenham ar gadw ei gradd Rhagorol gan Ofsted ar gyfer ei darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (HCA).

Darllen mwy
Llofnodi rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ymuno â Phwerdy Gogledd Lloegr

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam heddiw wedi ymuno'n swyddogol â Rhaglen Partneriaid Pwerdy Gogledd Lloegr gyda tri sefydliad arall o Gymru.

Darllen

Tîm Cynhwysiant y Brifysgol yn Croesawu Pobl Ifanc am Ddiwrnod o Awgrymiadau a Hyfforddiant Swydd

Mae grŵp o bobl ifanc sy'n cael eu cefnogi i gael gwaith wedi ymweld â thîm Cynhwysiant Prifysgol Glyndwr Wrecsam am ddiwrnod o awgrymiadau a hyfforddiant. Yr ymwelwyr oedd wyth Interniaid Prosiect Search o Ysbyty Gwynedd ym Mangor, a ddaeth gyda Arweinydd y Rhaglen Gwyn Llewellyn Hughes a Chynorthwyydd Nia Jones o Goleg Menai.

Darllen mwy
Nazir Afzal

Gwas cyhoeddus enwog i drafod gyrfa erlyn uchel ei phroffil mewn darlith yn y brifysgol

Mae gwas cyhoeddus enwog y mae ei waith wedi helpu i euogfarnu cannoedd o droseddwyr ar draws Gogledd Orllewin Lloegr i siarad am ei yrfa mewn digwyddiad yn Wrecsam.

Darllen mwy
Top