Newyddion Diweddaraf Prifysgol Glyndwr Wrecsam

Newyddion Diweddaraf

 

Current News Image

Bydd cwrs Troseddeg a ganmolid am ansawdd ei addysgu'n dadlennu rhagor o fodiwlau arloesol a thechnegau blaengar i sicrhau bod ei fyfyrwyr ar flaen y gad yn y system gyfiawnder.

Mae'r tîm Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol ym Mhrifysgol Glyndwr Wrecsam yn dathlu y nifer fwyaf o fyfyrwyr ôl-raddedig erioed yn dilyn ymgyrch recriwtio gryf dros yr haf.

Darllen mwy >>
Current News Image

Myfyrwyr Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn cynnal noson codi arian ar gyfer elusen fwyd

Ym mhencadlys Manceinion Banc Brenhinol yr Alban (RBS), cynhaliodd tîm o fyfyrwyr o'r radd lansiad ymgyrchu er budd EMERGE 3Rs, sy'n rhedeg y bartneriaeth ailddosbarthu bwyd, FareShare Greater Manchester.

Darllen mwy >>
Current News Image

Mae myfyrwyr Wrecsam wedi bod yn dathlu eu llwyddiant buddugol yn y gystadleuaeth timoedd prifysgolion yn erbyn Caer

Cynhaliodd Urdd y Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam digwyddiad Farsity eleni ddydd Sadwrn, Mai 7 yn erbyn campws Warrington Prifysgol Caer.

Darllen mwy >>
Current News Image

Cymrodoriaeth anrhydeddus i awdur, bardd a gweithredwr anabledd Nathan Davies

Cafodd cefnogwr brwd CPD Wrecsam Nathan ei anrhydeddu gan Brifysgol Glyndwr Wrecsam am ei wasanaethau i hawliau anabledd.

Darllen mwy >>
Current News Image

Mae chwe Chyngor Gogledd Cymru wedi cyflwyuno Cais Twf ffurfiol i Lywodraethau Cymru a'r DU.

Mae'r Cynghorau wedi ffurfio corff newydd - Bwrdd Twf Gogledd Cymru - i orffen y fargen ac i reoli ei gyflwyno unwaith y cytunir arno, a gwnaethon nhw gyfarfod yng Nghanolfan OpTIC Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Llanelwy er mwyn lansio'r gweithgareddau.

Darllen mwy >>

Am ragor o newyddion ar gyfer 2017, gweler yma

Top