GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ymgyrch yn arbed miloedd o gwpanau rhag safleoedd tirlenwi

Mae ymgyrch i dorri i lawr ar y defnydd o gwpanau tafladwy ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi atal miloedd o gwpanau rhag cael eu hanfon i safleoedd tirlenwi – mewn mater o ddeufis yn unig.

Mae’r brifysgol, mewn partneriaeth ag Aramark Ltd sy’n cynnal ei hunedau arlwyo, wedi dechrau codi tâl ychwanegol o 20c ar yr holl ddiodydd poeth a ddarperir mewn cwpanau tafladwy ar draws ei champysau – er na chodir tâl os byddwch yn dod â’ch cwpan eich hun.

Y syniad sydd ynghlwm wrth gyflwyno’r gosb o 20c ar gyfer cwpanau tafladwy yw annog staff, myfyrwyr ac ymwelwyr i fabwysiadu ymagwedd fwy cynaliadwy tuag at reoli gwastraff, lleihau faint o wastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi ac i dorri i lawr ar faint o arian sydd gan y Brifysgol i’w wario ar reoli gwastraff fel bod modd buddsoddi arian mewn adnoddau eraill.

Dywedodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Rydym ni’n annog ein holl gwsmeriaid yn ein hunedau diodydd poeth i’n helpu i leihau faint o wastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi, ac i atal hynny rhag digwydd, trwy ddod â’u cwpan adnewyddadwy eu hunain. Mae cwpanau aml-ddefnydd ar gael i’w prynu hefyd am £1 ym mhob un o’n caffis.

Dywedodd Paul Barton, Rheolwr Arlwyo Aramark “Caiff y tâl ychwanegol o 20c ei ychwanegu wrth y til ac ar ddiwedd pob tymor, bydd yr arian ychwanegol a godir yn cael ei ddefnyddio i gefnogi mentrau gwyrdd yn y brifysgol. Bydd penderfynu ar beth i wario’r arian yn destun pleidlais i staff a myfyrwyr gael dewis beth fydd yn digwydd.”

Ers cyflwyno’r gosb o 20c ar ddechrau’r tymor ym mis Medi, mae bron i 5,000 yn llai o gwpanau tafladwy wedi’u hanfon at safleoedd tirlenwi – 27% o’r cyfanswm gwerthiannau. Dechrau calonogol iawn yw hyn a nod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn y tymor hir yw rhoi’r gorau i ddefnyddio cwpanau tafladwy yn gyfan gwbl.

 

Top