Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus Campws 2025 ar brosiect 60M

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar saith cais cynllunio i gefnogi'r prosiect Campws 2025 sy'n werth £60m.  Campws 2025 yw strategaeth y brifysgol i wella bob rhan o'i champysau'n sylweddol.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar agor am 28 diwrnod ac anogir trigolion a busnesau i rannu eu barn ar y ceisiadau, sy'n cynnwys gwerthu dau ddarn o dir yn Wrecsam sy'n eiddo i'r brifysgol er mwyn ail-fuddsoddi.

Meddai'r Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glynd┼Ár Wrecsam: "Mae llwyddiant y ceisiadau cynllunio hyn yn hanfodol i ddyfodol y brifysgol.

“Rydym wedi cydweithio'n agos â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn ogystal â penseiri, syrfewyr, timau priffyrdd ac amgylcheddol i ddatblygu'r cynigion hyn. Ein huchelgais yw bod y porth dysgu i Wrecsam ac i gyfrannu mwy at ein cymuned leol. Er mwyn cyflawni hyn, mae angen inni wneud mwy gyda'r lle sydd gennym a diogelu ein campysau at y dyfodol.

“Rydym eisoes wedi gweld effaith wych ein man dysgu gydweithredol newydd ‘Yr Astudfa’ a'n cyfleusterau arlwyo wedi'u hadnewyddu, a agorwyd yn gynharach eleni. Rydym hefyd wedi lansio ein partneriaeth â Chymdeithas Bel-droed Cymru a fydd yn trawsnewid ein safle Parc y Glowyr. Mae llawer mwy i'w ddod. 

“Myfyrwyr sydd wrth wraidd ein strategaeth a byddwn yn gwella profiad y myfyrwyr trwy ddarparu seilwaith sy'n cefnogi dysgu, gyda chyfleusterau blaengar ysgogol a'r dyluniadau a'r dechnoleg adeiladu diweddaraf.

“Mae ein cynlluniau'n cynnwys adeilad peirianneg newydd a fydd yn cefnogi busnesau lleol ac yn galluogi ein myfyrwyr i gael gweithdai modern sydd â chyfarpar da i'w paratoi ar gyfer diwydiant, llety myfyrwyr o ansawdd uchel newydd i ddenu mwy o fyfyrwyr i fyw ac astudio yn Wrecsam ac ailddatblygu Stryt y Rhaglaw i i gynyddu ei phwysigrwydd ymhellach fel ysgol gelf o fri cenedlaethol tra'n cadw adeilad treftadaeth wrth fynedfa canol y dref.”

Top