Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn codi 24 lle yng Nghanllaw Prifysgolion The Guardian 2019

Guardian Uni Guide 2019

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi codi 24 lle yng Nghanllaw Prifysgolion The Guardian 2019 ac wedi ymddangos ym 100 Prifysgol Uchaf yn y DU y Guardian.

Yn Glyndŵr Wrecsam, Peirianneg Fecanyddol yw rhif un yn y DU (gan godi o 27ain lle yn 2018) far gyfer boddhad cwrs ac mae Addysg yn rhif dau yn y DU (gan godi o bedwerydd lle yn 2018) ar gyfer boddhad addysgu.

FMae pum maes pwnc yn rhif un yng Nghymru ar gyfer boddhad addysgu, gan gynnwys Proffesiynau Iechyd, Cyfrifeg a Chyllid a Chyfrifiadureg a Systemau Gwybodaeth. Mae saith o'r meysydd pwnc sydd y tri uchaf drwy Gymru'n gyffredinol gan Glyndŵr Wrecsam.

Meddai'r Athro Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Rydyn ni'n falch iawn ein bod wedi codi 24 lle yn nhablau cynghrair prifysgolion y Guardian sy'n adlewyrchu'r gwaith yr ydym wedi bod yn ei wneud dros y blynyddoedd diwethaf i drawsnewid y brifysgol ac mae'n wych gweld y canlyniadau hyn yn dechrau dwyn ffrwyth.

“Rydym yn dal i fod yn brifysgol ifanc, ac yn dathlu 10 mlynedd o ennill statws prifysgol eleni, ac mae'r cynnydd hwn yn dyst i'r gwaith caled a'r ymroddiad gan taff a myfyrwyr yn Glyndŵr Wrecsam.

“Rydym yn parhau i wella ansawdd ein haddysgu a'n hymchwil ac rydym yn gweld mwy a mwy o gyflawniadau gwych gan ein graddedigion. Ond dim ond y cychwyn yw hyn inni ac rydym yn gobeithio godi ymhellach i fyny tablau'r gynghrair yn y blynyddoedd i ddod.”

Gellir Gweld Canllaw Prifysgolion 2019 The Guardian yma.

Top