GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Undeb y Myfyrwyr yn ennill gwobrau cenedlaethol

NUS AWARDS WINNERS 18

Mae hanes hir o lwyddiant Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi parhau gyda gwobr genedlaethol gan y NUS am ymgyrch a aeth i’r afael â thlodi’r misglwyf.

Yn ystod Gwobrau NUS 2018 a gynhaliwyd ddydd Mercher, bachodd tîm WGSU y wobr Cyfranogiad am ei hymgyrch tlodi’r misglwyf – a ddaeth â staff a myfyrwyr at ei gilydd er mwyn helpu i ddarparu nwyddau’r misglwyf ar gyfer y rheiny mewn angen.

Dywedodd Prif Weithredwr WGSU, Sarah Ellis: “Rydw i’n hynod falch bod ein hymgyrch tlodi’r misglwyf wedi’i chydnabod yn genedlaethol ac mae’n wych gweld ymgyrch a ddaeth â chynifer o bobl at ei gilydd yn cael cydnabyddiaeth gan NUS.

“Mae’r wobr hon gan Undeb Genedlaethol y Myfyrwyr yn dilyn ein gwobr yn gynharach yn y flwyddyn gan NUS Cymru, lle cawsom ein cydnabod fel yr Undeb Myfyrwyr Addysg Uwch orau yng Nghymru.

“Mae gwobrau fel y rhain yn helpu i ddangos bod y gwaith rydym yn ei wneud i ddarparu Undeb myfyrwyr ffres yn talu ar ei ganfed – mae’r cwbl yn ymwneud â gwaith tîm i ni ac rydym bob amser yn dod at ein gilydd i weithio ar brosiectau fel hwn.

Rydw i’n hynod falch dros yr holl dîm yn WGSU – mae’n wobr haeddiannol iawn.”

Mae’r gyfres o wobrau ar gyfer yr Undeb yn dangos ei chynydd ers Medi 2015, pan oedd yn Urdd ac yn adran yn y Brifysgol.

Ers hynny, daeth yr Urdd yn undeb myfyrwyr annibynnol, wedi’i chofrestru fel elusen a daeth yn gwmni yn ei rinwedd ei hun. Mae bellach yn cyflogi saith aelod o staff a dau swyddog sabothol.

Yn ogystal â derbyn y wobr am Gyfranogiad, cafodd llwyddiant Undeb y Myfyrwyr o ran gwella cyfranogiad ar gampws ei nodi hefyd yr wythnos hon.

Gwnaeth llwyddiant tîm WGSU yng nghynllun Effaith Werdd – lle gwnaeth yr Undeb symud o gyfradd ‘da’ hyd at un ‘ardderchog’ – dderbyn gwobr am y Genedl a oedd yn Sgorio Uchaf; y sgôr uchaf o blith Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Ychwanegodd Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Angus Hamill-Stewart: “Mae gwella ein gwaith ar gynaliadwyedd a materion gwyrdd wedi bod yn bwysig iawn ac rydym yn gwneud ymdrechion gwych.

“Mae’n wych bod y gwaith hwnnw, a’n gwaith cyfranogi, wedi’i gydnabod yn genedlaethol – a byddwn yn parhau i ymdrechu er mwyn sicrhau bod y profiad i fyfyrwyr yma ym Mhrifysgol Glyndŵr yn parhau i wella eto fyth!”

Top