GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm Cynhwysiant y Brifysgol yn Croesawu Pobl Ifanc am Ddiwrnod o Awgrymiadau a Hyfforddiant Swydd

Mae grŵp o bobl ifanc sy'n cael eu cefnogi i gael gwaith wedi ymweld â thîm Cynhwysiant Prifysgol Glyndwr Wrecsam am ddiwrnod o awgrymiadau a hyfforddiant.

Yr ymwelwyr oedd wyth Intern Prosiect 'Search' o Ysbyty Gwynedd ym Mangor, a ddaeth gyda Arweinydd y Rhaglen Gwyn Llewellyn Hughes a Chynorthwyydd Nia Jones o Goleg Menai.

Mae prosiect 'Search', gyda chymorth yr elusen Engage to Change, yn cefnogi pobl ifanc rhwng 18 a 25 oed sydd ag anabledd dysgu a/neu awtistiaeth i gael lleoliadau gwaith sy'n para 10-12 wythnos. 

Mae pob intern yn cwblhau dau leoliad gwaith mewn gwahanol adrannau o'r ysbyty at draws safle Ysbyty Gwynedd, gyda'r nod o helpu pobl ifanc ag anableddau sylweddol i ddod o hyd i swydd yn llwyddiannus.

Croesawyd y grŵp i'r Brifysgol ar wahoddiad y Rheolwr Gwasanaethau Cynhwysiant, Sarah Roberts a'r Aseswr, Carol Lewis-Roylance. Mae Gwasanaethau Cynhwysiant wedi cefnogi Interniaid Project Search ers i'r prosiect gychwyn yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor ym mis Medi 2017.  Mae Carol yn aelod o Grŵp Cyswllt Busnes Project Search.

Meddai: “Roeddem yn falch iawn i gael croesawu'r grŵp i Wrecsam. Rydyn ni eisoes wedi gweithio gyda nhw ar y safle ym Mangor, ond mae gallu dangos rhai o'r cyfleoedd y gall ein tîm gwasanaethau cynhwysiant eu cynnig ar y safle yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

“Mae cymorth personol fel hyn wrth wraidd y gwaith a wnawn. Roedd y gefnogaeth honno heddiw yn cynnwys hyfforddiant technoleg gynorthwyol - yn dangos Interns sut i ddefnyddio meddalwedd sy'n darllen testun yn uchel, gan ganiatáu iddynt weithio'n annibynnol ar chwiliadau am swydd a cheisiadau swydd.”

Mae'r tîm yn Glyndwr eisoes wedi helpu i ddarparu offer cyfrifiadurol i'r grŵp Project Search - a'r feddalwedd technoleg gynorthwyol y dysgon nhw amdano yn ystod eu hymweliad.

Cafodd yr offer hwn ei roi'n garedig gan Wyvern Business Systems Ltd, a chafodd y meddalwedd ei roi gan Claro Software ac Inspiration Software.

Yn ogystal â'r hyfforddiant, a gyflwynwyd yn y Ganolfan Asesu gan Jordan Moss a Carol Lewis-Roylance, gwnaeth yr interniaid hefyd gwrdd â Chynghorydd Cyflogaeth y Ganolfan Gwaith Mark Williams, a roddodd sgwrs ar sut i gael gafael ar wasanaethau'r ganolfan waith, gydag awgrymiadau ar dechnegau cyfweliad.

Gorffennodd y diwrnod gydag ymweliad â Techniquest, gan gynnwys y Gromen Sêr.

Ychwanegodd Arweinydd y Rhaglen Project Search, Gwyn Llewellyn: “Cafodd y Interniaid amser gwych ac maent yn dal i siarad am y profiad heddiw. Roedd popeth yn berthnasol ac mor bwysig i'w datblygiad proffesiynol.”

Top