GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

St Marys Institute of Education yn cael Rhagorol gan Ofsted

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam wedi anfon llongyfarchiadau a dymuniadau gorau i gydweithwyr yn yr Athrofa Addysg ynm Mhrifysgol St Mary’s, Twickenham ar gadw ei gradd Rhagorol gan Ofsted ar gyfer ei darpariaeth Hyfforddiant Cychwynnol i Athrawon (HCA).

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn darparu'r rhaglen TAR Cynradd SAC (Statws Athro Cymwysedig) St Mary's mewn trefniant partneriaeth a gychwynnodd ym mis Awst 2018.

Mae'r adroddiad yn nodi bod darpariaeth HCA St Mary’s yn Rhagorol ym mhob categori ar draws lefel Cynradd ac lefel Uwchradd. Gallwch ddarllen yr adroddiad cyflawn yma.  

Yn eu hadroddiad dywedodd Ofsted am St Mary’s, “Mae arweinwyr yn sicrhau bod ethos a gwerthoedd Prifysgol St Mary’s sef cynhwysiant, haelioni ysbryd, parch a rhagoriaeth yn sylfaen i'w gwaith gyda hyfforddeion. Maen nhw'n blaenoriaethu llesiant hyfforddeion, sy'n sicrhau bod hyfforddeion ac athrawon newydd gymhwyso (ANG) yn derbyn gofal eithriadol ac yn cael eu gwerthfawrogi gan y bartneriaeth.

“O ganlyniad, mae gan hyfforddeion ddisgwyliadau uchel o'u hunain ac maen nhw'n cyflawni canlyniadau rhagorol. Un o nodweddion arbennig St Mary’s yw'r cymorth unigol a roddir i unigolion cyn, yn ystod ac wedi iddyn nhw gael statws athro cymwysedig.”

Meddai Is-Ganghellor St Mary’s Yr Athro Francis Campbell: “Ers 1850, mae St Mary’s yn falch i hyfforddi cenedlaethau o athrawon.

“Rhagoriaeth hyfforddiant addysgu ac ymchwil pedagogaidd arloesol yw ein sylfaen, ac rwy i wrth fy modd bod ein darpariaeth hyfforddiant athrawon yn cael ei gydnabod yn rhagorol yn barhaus gan Ofsted.”

Ychwanegodd Cyfarwyddwr Athrofa Addysg St Mary’s, Yr Athro Anna Lise Gordon: “Rwy i wrth fy modd ein bod ni wedi cael gradd Rhagorol.

“Bob blwyddyn rydym yn gweld cannoedd o athrawon rhagorol yn graddio ac yn mynd ymlaen i addysgu mewn ysgolion drwy ein rhwydwaith partneriaid a thu hwnt, ac mae'n destun balchder inni ein bod yn cael ein cydnabod fel darparwr Rhagorol gan Ofsted.”

Ychwanegodd Athro Addysg a Dirprwy i'r Is-Ganghellor Prifysgol Wrecsam Glyndwr, Yr Athro Claire Taylor: “Rydym wir yn gwerthfawrogi ein partneriaeth gyda Phrifysgol St Mary’s ac rydym wrth ein bodd bod Ofsted wedi cydnabod eu darpariaeth yn un rhagorol.

“O weithio'n agos â chydweithwyr yn St Mary’s rydym yn gwybod bod eu dull gweithredu i ddarparu addysg cychwynnol athrawon o ansawdd uchel yn rhagorol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu ein gwaith ymhellach gyda'r Brifysgol yn y dyfodol.”

Mae Prifysgol Glyndwr Wrecsam yn recriwtio myfyrwyr ar hyn o bryd ar gyfer TAR Cynradd SAC 2019/2020 - mae manylion pellach yma.

Top