GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Seremonïau graddio cyntaf 2019 yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae cannoedd o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi dathlu graddio heddiw wrth i ddiwrnod cyntaf o seremoniau 2019 cael ei cynnal. 

Derbyniodd myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig eu cymwysterau mewn cyrsiau Iechyd, Gwyddoniaeth Iechyd, Busnes a Seicoleg yn y seremoni cyntad o bump yr wythnos hon. 

Rhoddwyd Cymrodoriaethau er Anrhydedd i David Jones am wasanaethau i’r gymuned a Nazir Afzal OBE am wasnaethau i gymdeithas yn seremonïau heddiw. 

David Jones

 

Meddai David: "Diolch am ganiatáu i mi ymuno â chi wrth i chi ddathlu eich llwyddiant. Mae hyn yn fynydd rydych yn dewis ei ddringo, a heddiw rydych yn cyrraedd y copa. Rydych i gyd wedi profi y gallwch ddringo'r mynydd hwn, ond cofiwch - mi fydd pobl fel fi bob amser ar gael i'ch helpu os ewch ar goll ar y ffordd. 

"Rwyf yn ymwybodol o ansawdd graddedigion Glyndŵr o lygad y ffynnon ac rwy'n falch o gael un ohonynt yn gweithio a hyfforddi'n llawn amser gyda fi. Rwyd yn ddiolchgar iawn i Brifysgol Glyndŵr am fy ngwobrwyo gyda'r Gymrodoriaeth er Anrhydedd hyn." 

Nazir

 

A dywedodd Nazir i’r graddedigion: “Gall unigolyn - chi - creu newid. Edrychwch ar hyn fel carreg filltir ar eich taith. Gwelwch hyn fel cyfle i adeiladu ar beth mae staff gwych y brifysgol hon wedi gallu rhoi i chi. Yr unig rwystr i’ch llwyddiant ydy’r un rydych yn ei chreu yn eich meddwl.” 

Cyflwynwyd y cymrodyr i Is-Ganghellor Prifysgol a Phrif Weithredwr Glyndŵr Wrecsam, Maria Hinfelaar, a Changhellor Colin Jackson CBE. Seremonïau’r wythnos hon yw rhai cyntaf i Mr Jackson cymryd rhan ynddynt fel Canghellor - ar ôl iddo gael ei wobrwyo’n Cymrawd er Anrhydedd yn 2016. 

Dywedodd Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Maria Hinfelaar: “Nid yw ennill gradd yn hawdd. Nid yw i fod yn hawdd, beth bynnag yw'r cwrs a gymeroch a'r cymhwyster rydych wedi'i hennill. Mae angen canolbwyntio a bod yn ymroddgar. 

“Mae myfyrwyr wrth galon popeth y gwnawn ni ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ac rydym yn parhau i fuddsoddi ym mhrofiad y myfyrwyr. Hyd yma, rydym wedi buddsoddi yn Yr Astudfa a’r Oriel, sydd yn fannau dysgu cymdeithasol a chydweithredol; rydym wedi trawsnewid ein mannau dysgu i lawr grisiau ar goridor B; rydym wedi uchraddio’m cyfleusterau arlwyaeth; wedi buddsoddi mewn mannau clinigol i raglenni addysg iechyd; ac wedi agor cyfleuster chwaraeon newydd o’r radd flaenaf ar y cyd gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru ym Mharc y Glowyr. 

“Yn ystod y flwyddyn academaidd hon, rydym yn bwriadu uwchraddio’r cyntedd a’r dderbynfa a hefyd creu man newydd a fydd ar gael i raddedigion diweddar sydd eisiau sefydlu busnesau annibynnol. 

“Yn y tymor hirach, mi fydd Campws 2025 yn dod â llawer mwy o ddatblygiadau megis adeilad Porth Dysgu newydd ac ail-ffurfweddu’r mannau allanol, yn eu gwneud yn fwy cyfleus i gerddwyr.

“Er mwyn ariannu’r cynlluniau, mae’n rhaid i ni werthu rhai darnau o dir yn ac o gwmpas Wrecsam nad yw’r brifysgol eu hangen, ac rydym yn anelu gwneud hyn ochr yn ochr â chynlluniau datblygiad i’r rhanbarth.

“Mewn geiriau eraill, mi ddylai ein cynlluniau i drawsnewid y brifysgol a chynnig cyfleusterau ardderchog y mae ein myfyrwyr wrth gwrs yn eu disgwyl, hefyd helpu’r cynlluniau ar gyfer Wrecsam a’r ardal. 

“Rydym eisiau cynnig lleoedd sydd yn ysbrydol, ble gall pobl ffynnu ac ysbrydoli eraill. Dyna beth yw nod dysgu.”

 

Top