GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Seremonïau graddio ar gyfer 2018 yn dod i ben ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae diwrnod olaf seremonïau graddio 2018 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi dod i ben.

Gwnaeth myfyrwyr a oedd yn astudio cyrsiau Celf a Dylunio, Technoleg Cyfathrebu, a Chyfrifiadura dderbyn eu gwobrau yn ystod seremoni’r bore ‘ma.

Cafodd y pianydd cyngerdd, sy’n adnabyddus ym mhedwar ban byd, Dr Llŷr Williams, ei wneud yn Gymrawd Er Anrhydedd y brifysgol yn y seremoni.

Yn hytrach na gwneud araith, gwnaeth Dr Williams berfformio 4 Impromptus Schubert D.899: Rhif 3, Darn Difyfyr mewn G Flat Fwyaf ar biano cyngerdd Steinway fel ffordd o dderbyn ei Gymrodoriaeth Er Anrhydedd.

Llyr Williams

Dywedodd Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wrth y graddedigion: “Rwy’n gobeithio y byddwch yn edrych yn ôl ar eich cyfnod yma gydag anwyldeb mawr fel profiad gwerth chweil.

“Gyda chymhwyster, byddwch chi’n ein gadael gyda’r gallu i afael yn eich dyfodol mewn ffordd bositif – i chi eich hun, eich teulu a’ch ffrindiau, eich cydweithwyr yn y gweithle ac i’ch cymunedau.

 “Byddwch yn gallu cyfrannu mewn ffordd weithgar at y gymdeithas, yn yr un ffordd ag yr ydym fel prifysgol yn cymryd ein cyfrifoldeb tuag at fyfyrwyr a’r gymuned o ddifrif.

 “Ond mae heddiw yn ymwneud â mwynhau’r foment. Mwynhewch y dathlu’n nes ymlaen; rydych chi’n ei haeddu.

“Ac i’r dyfodol, rwy’n dymuno pob lwc, iechyd a hapusrwydd da i chi.

“Diolch yn fawr”.

Top