GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Mae cyfnod seremonïau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam eleni wedi dod i ben.

Colin Jackson

Mae cyfnod seremonïau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam eleni wedi dod i ben. 

Derbyniodd myfyrwyr Celf a Dylunio, Technoleg y Cyfryngau a Chyfathrebu, Dyniaethau a Chyfrifiadura eu graddau ar fore ddydd Gwener mewn seremoni yn Neuadd William Aston at gampws Plas Coch yn Wrecsam.


Cyflwynwyd Cymrodoriaethau er Anrhydedd i unigolion enwog yn ystod y seremoni.


Y cyntaf oedd arlunydd a Lawryfog Comics Charlie Adlard, sydd wedi ennill llawer o wobrau am ei waith ar De Walking Dead ac wedi dylunio dwsinau o deitlau eraill yn ystod ei yrfa.


Yr ail gymrodyr oedd Tony Andrews, dyluniwr uchel ei barch a chynhyrchwr systemau uchelseinydd sydd wedi bod ar frig y diwydiant clywedol am bron i 50 mlynedd.


Cyflwynwyd y cymrodorion newydd i Colin Jackson CBE, Canghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a’r Is-Ganghellor, Maria Hinfelaar, i dderbyn eu gwobrau.


Dywedodd Mr Adlard wrth y seremoni: “Gadewch i mi longyfarch yr holl fyfyrwyr sydd yn y gynulleidfa. Rwyf yn sefyll o’ch blaen fel esiampl dda o wireddu breuddwyd.


“Felly os oes gennych yr un angerdd am beth bynnag rydych eisiau’i gwneud ar ôl graddio, ewch amdani. Peidiwch byth â chyfaddawdu. 


“Mae’n waith caled, coeliwch chi fi, ond mi allwch chi lwyddo - ewch amdani.”


Ychwanegodd Mr Andrews: “Mae ymroddiad a dyfalbarhad yn ddau o’r rhinweddau sydd yn hanfodol ar gyfer llwyddiant - rhinweddau mae myfyrwyr graddedig heddiw wedi dangos wrth gwblhau eu hastudiaethau’n llwyddiannus.


“Cofiwch fod dilyn eich breuddwydion yn fynegiant o’r enaid. Mae’r rhan fwyaf o’r pethau diddorol mewn bywyd yn digwydd ar y ffiniau a’r terfynau, ac mae’r statws quo dim ond yn gyflwr dros dro ar y ffordd i wirionedd - diolch yn fawr iawn.”


Llywyddodd Colin Jackson ei seremonïau cyntaf fel Canghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yr wythnos diwethaf.
“Mae wedi bod yn gyffrous iawn i weld wynebau pobl sydd wir wedi gweithio’n galed.


“Dw i’n meddwl mai dyma’r peth mae’n rhaid ni gwneud i bobl deal: nid yw unrhyw beth yn dod yn hawdd; ond pan nad yw’n hawdd, ac rydych yn cael eich gwobrwyo fel hyn, mae’n gyffrous iawn - I ni gyd.”


A dywedodd yr Athro Hinfelaar wrth y myfyrwyr graddedig: “Mae strategaeth genedlaethol uchelgeisiol i dyfu’r economi, cynyddu ffyniant ac i wella gofal iechyd, ond er mwyn gwneud hynny rydym angen y bobl a’r sgiliau lefel uwch.


“Rydym eisiau chwarae’n rhan ac yn barod i gynnig lleoedd i fwy o fyfyrwyr lleol neu o bellach i ffwrdd. Felly lledaenwch y gair: rydych yn fyfyrwyr graddedig Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ac felly’n llysgenhadon!”


“Ond heddiw mae’n amser mwynhau. Rwy’n wnewch chi fwynhau’r dathliad braf nes ymlaen - mae’n haeddiannol iawn.
“Ac i’r dyfodol, dymunaf bob lwc, iechyd a hapusrwydd da.”

Top