GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

PGW yn arwyddo Siarter Rare Aware

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw cefnogwr diweddaraf siarter sydd yn cefnogi pobl gydag afiechydon prin.

Mae PGW yn cefnogi Siarter Rare Aware, a drefnwyd gan Same But Different – sefydliad ddim er elw yn y Wyddgrug. Mae’r siarter yn un o sawl ffordd y mae Same But Different, sydd yn cefnogi pobl gydag afiechydon ac anableddau prin, yn gweithio i godi ymwybyddiaeth o afiechydon prin a’r bobl sydd yn byw gyda nhw.

Mae pob sefydliad sydd yn arwyddo’r siarter yn gwneud ymrwymiad i bum fesur diwydiant a gynullir i greu awyrgylch gwaith cefnogol i weithwyr – os oes ganddyn nhw neu berthynas agos afiechyd prin.

Wnaeth yr Athro Claire Taylor, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, â Chyfarwyddwr Same But Different Ceridwen Hughes a Rheolwr Prosiect Gill Rock mewn arddangosfa ffotograffiaeth yn y brifysgol. Clywodd Claire mwy am waith y sefydliad a chadarnhaodd ymrwymiad y brifysgol i’r siarter.

Cynhaliwyd yr arddangosfa – casgliad o luniau’n croniclo bywydau pob gydag afiechydon prin – ar gampws Plas Coch y brifysgol; un o ddysenni mae Same But Different wedi’u cynnal ar draws y DU fel rhan o’i hymgyrch codi ymwybyddiaeth.

Meddai’r Athro Taylor: “Mae’r Brifysgol yn falch iawn i arwyddo Siarter Rare Aware.

“Mae’n wirioneddol bwysig ein bod ni fel cyflogwr yn cydnabod a chefnogi staff gydag afiechyd prin neu’n gofalu am aelod teulu agos.

“Byddwn yn annog unrhyw sefydliadau i gefnogi Same But Different a bod yn Gyflogwr Rare Aware.”

Ychwanegodd Ceridwen Hughes: “Mae’n fendigedig fod Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn barod i wneud yr ymrwymiad hwn i gefnogi eu staff.

“Mae derbyn diagnosis, neu aelod teulu prin , effaith anferth ar deuluoedd. Bydd gwybod bod ganddynt gefnogaeth eu cyflogwr yn gwneud gwahaniaeth anferth.

“Gan fod 1 o bob 17 person yn y DU afiechyd prin, mae’n bwysig bod sefydliadau’n barod i wneud yr ymrwymiad hwn”

I ddysgu mey am Siarter Rare Aware a sut gall sefydliadau arwyddo’r siarter, cliciwch yma neu e-bostiwch  enquiries@samebutdifferentcic.org.uk.

Top