GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn codi 45 safle yng Ngwobrau Whatuni

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi codi 45 safle yng nghategori Prifysgol y Flwyddyn y Whatuni Student Choice Awards - yn ymuno a’r 100 uchaf yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r brifysgol yn 68ain yn gyffredinol yn y DU a hefyd yn yr ugain uchaf o ran ei chyrsiau a darlithwyr - ar ôl codi i’r 11eg safle yn y categori hwnnw.

Yn gyfan gwbl, mae Glyndŵr hefyd wedi dringo’r tablau cynghrair ar gyfer Rhagolygon Swyddi, Undeb y Myfyrwyr, Cymorth i Fyfyrwyr a Chlybiau a Chymdeithasau.

Disgrifir y gwobrau fel ‘ddathliad blynyddol o brifysgolion a sefydliadau addysg uwch orau’r DU.’

Mae fwy na 41,000 myfyriwr yn pleidleisio ar draws y wlad.

Dywedodd Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, yr Athro Maria Hinfelaar: “Mae’r brifysgol yn ymroddedig i fod yn sefydliad myfyriwr-ganolog, ac mae’r gwobrau hyn, sydd o dan arweiniad myfyrwyr, yn adlewyrchu hynny.

“Mae’n ardderchog i weld y gwaith rydym ni wedi gwneud ar ein cyrsiau’n cael ei hadlewyrchu yn sgoriau’r myfyrwyr, gyda’r brifysgol yn ugain uchaf y DU o ran cyrsiau a darlithwyr.

“Rwyf wrth fy modd, hefyd, i weld y brifysgol yn codi gymaint o safleoedd i fod yn un o 100 sefydliad uchaf y DU.

“Wrth gwrs, rydym yn bwriadu adeiladu ar lwyddiant eleni – rydym wedi bod ar waith yn trawsnewid y brifysgol am gwpl o flynyddoedd ac mae’r gwaith hwnnw’n parhau.

“Rydym yn parhau i wella safonau dysgu ac ymchwil, ac rydym yn gweld mwy a mwy o gyflawniadau rhyfeddol gan ein graddedigion.

“Mae’r brifysgol eisoes wedi cyhoeddi nifer o welliannau myfyriwr-ganolog yn ein rhaglen adnewyddu stadau uchelgeisiol, Campws 2025, sydd yn cynnwys llefydd dysgu cymdeithasol arloesol.

“Rydym yn bendant y bydd y gwaith yn parhau - hefo cynlluniau mawr ar gyfer campysau Wrecsam i fynd o flaen cynghorwyr yn hwyrach yn y flwyddyn.”

Am fwy o wybodaeth am y Whatuni Student Choice Awards, cliciwch yma.

 

Top