GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Prentisiaethau gradd newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

generic glyndwr pic

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyhoeddi prentisiaethau gradd newydd - yn ateb yr ofyn am sgiliau allweddol fel peirianneg a seiberddiogelwch yng Nghymru.

Sicrhaodd cymal cyntaf o gyllid am brentisiaethau gradd ddigidol ym Mai 2019 a nawr, mewn partneriaeth â Grŵp NPTC o golegau, wedi sicrhau cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru fydd yn helpu lansio cyfres o gymwysterau peirianneg.

Bydd y cyllid ychwanegol yn golygu bydd prentisiaid newydd yn dechrau astudio yn y brifysgol o Fedi 2019. 

Bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, ynghyd â’r NPTC, yn cynnig lleoedd ychwanegol ar raglenni seiberddiogelwch a pheirianneg meddalwedd yn ogystal â rhaglenni newydd i ateb gofynion peirianneg a gweithgynhyrchu uwch y diwydiant.

Cynllunnir y rhaglenni peirianneg, fel y rhai digidol, ar y cyd â chyflogwyr allweddol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru er mwyn darparu cymwysterau sydd yn addas yn y dyfodol a’r sgiliau angenrheidiol i’r 21ain ganrif.

Maen nhw’n cynnwys BEng Peirianneg Cynhyrchu, BEng Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) a BEng Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Trydanol).

Meddai Christine Blakey, Rheolwr Datblygu Busnes ac arweinydd am Brentisiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae gwobrwyo cyllid fel hyn yn newyddion gwych i Ogledd a Chanolbarth Cymru, fydd yn galluogi ein darparwyr i ehangu’n rhaglenni prentisiaethau gradd i gynnwys peirianneg - yn ogystal â chyfleoedd i’r grŵp Prentisiaid Digidol nesaf.

“Rydym wedi cael cefnogaeth ac ymgysylltiad gwych gan lawer o sefydliadau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, sydd wedi bod yn rhan allweddol o sicrhau’r cyllid.”

Dywedodd yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Fel prifysgol, rydym yn ymrwymedig i weithio gyda chyflogwyr yn ein rhanbarth i ddarparu i’n myfyrwyr y sgiliau mae’r gweithluoedd modern eu hangen.

“Mae’r cyhoeddiad nesaf yn dangos yr ymrwymiad hwnnw. Y rhain fydd ein hail ddetholiad o Brentisiaethau Gradd eleni ac yn helpu’n diwydiannau rhoi sgiliau y maen nhw eu hangen - gan roi hwb i’n heconomi a chryfhau’n rhanbarth.” 

Mae lleoedd wedi’u hariannu’n llwyr yn gyfyngedig. Am fwy o wybodaeth, neu i siarad ag aelod o’r tîm, e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk.

Top