GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Prentisiaethau gradd newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

generic glyndwr pic

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyhoeddi prentisiaethau gradd newydd - yn ateb yr ofyn am sgiliau allweddol fel peirianneg a seiberddiogelwch yng Nghymru.

Sicrhaodd cymal cyntaf o gyllid am brentisiaethau gradd ddigidol ym Mai 2019 a nawr, mewn partneriaeth â Grŵp NPTC o golegau, wedi sicrhau cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru fydd yn helpu lansio cyfres o gymwysterau peirianneg.

Bydd y cyllid ychwanegol yn golygu bydd prentisiaid newydd yn dechrau astudio yn y brifysgol o Fedi 2019. 

Bydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, ynghyd â’r NPTC, yn cynnig lleoedd ychwanegol ar raglenni seiberddiogelwch a pheirianneg meddalwedd yn ogystal â rhaglenni newydd i ateb gofynion peirianneg a gweithgynhyrchu uwch y diwydiant.

Cynllunnir y rhaglenni peirianneg, fel y rhai digidol, ar y cyd â chyflogwyr allweddol yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru er mwyn darparu cymwysterau sydd yn addas yn y dyfodol a’r sgiliau angenrheidiol i’r 21ain ganrif.

Maen nhw’n cynnwys BEng Peirianneg Cynhyrchu, BEng Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Mecanyddol) a BEng Dylunio Peirianneg Ddiwydiannol (Trydanol).

Meddai Christine Blakey, Rheolwr Datblygu Busnes ac arweinydd am Brentisiaethau ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Mae gwobrwyo cyllid fel hyn yn newyddion gwych i Ogledd a Chanolbarth Cymru, fydd yn galluogi ein darparwyr i ehangu’n rhaglenni prentisiaethau gradd i gynnwys peirianneg - yn ogystal â chyfleoedd i’r grŵp Prentisiaid Digidol nesaf.

“Rydym wedi cael cefnogaeth ac ymgysylltiad gwych gan lawer o sefydliadau yng Ngogledd a Chanolbarth Cymru, sydd wedi bod yn rhan allweddol o sicrhau’r cyllid.”

Dywedodd yr Athro Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Fel prifysgol, rydym yn ymrwymedig i weithio gyda chyflogwyr yn ein rhanbarth i ddarparu i’n myfyrwyr y sgiliau mae’r gweithluoedd modern eu hangen.

“Mae’r cyhoeddiad nesaf yn dangos yr ymrwymiad hwnnw. Y rhain fydd ein hail ddetholiad o Brentisiaethau Gradd eleni ac yn helpu’n diwydiannau rhoi sgiliau y maen nhw eu hangen - gan roi hwb i’n heconomi a chryfhau’n rhanbarth.” 

Mae lleoedd wedi’u hariannu’n llwyr yn gyfyngedig. Am fwy o wybodaeth, neu i siarad ag aelod o’r tîm, e-bostiwch enterprise@glyndwr.ac.uk.

Top