GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn creu rhaglen dogfen sydd yn cynnwys fideo ddigwyddiad brys

crime scene doc

Creuwyd rhaglen ddogfen yn steil Crimewatch, gan ddefnyddio fideo a ffilmiwyd yn ystod digwyddiad brys wedi’i efelychu ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Mae grŵp o fyfyrwyr cwrs BSc (Anrh) Technoleg a Chynhyrchu Teledu wedi rhoi’r rhaglen ddogfen at ei gilydd hefo fideo ffilmiwyd ar y diwrnod, lle’r ymatebodd y gwasanaethau brys, staff a myfyrwyr sydd yn dilyn nifer o gyrsiau at drosedd wedi’i efelychu ar y campws.

Dywedodd Darlithydd Glenn Hanstock: “Mae heddiw yn anterth amryw o fisoedd o waith i’n myfyrwyr. Dechreuodd y gwaith cynllunio ar gyfer y rhaglen ddogfen cyn i ni gynnal y diwrnod safle trosedd ei hun, gan ein bod ni wedi cyfarfod hefo darlithwyr Plismona, Fforensig a Theatr, yr heddlu a’r gwasanaethau ambiwlans yn ogystal â’r actorion a phawb arall oedd yn gysylltiedig - er mwyn dod â’r cynlluniau ffilmio at ei gilydd cyn y digwyddiad.

“Roedd ein myfyrwyr ymysg ychydig o bobl dethol ar y campws oedd yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd ar y diwrnod!”

Ar y diwrnod, digwyddodd trosedd o flaen myfyrwyr Seicoleg a Throseddeg, cafwyd ei bortreadu gan fyfyrwyr Theatr, Teledu a Pherfformio.

Mi wnaeth y drosedd dwysáu a chafodd cynrychiolwyr yr heddlu a’r gwasanaeth ambiwlans eu galw gan staff diogelwch y campws.

Er roedd pawb yn ddeall mai efelychiad oedd y digwyddiad, ymatebodd y gwasanaethau brys fel ‘roedd yn un gwir.

Cafodd y safle ei ynysu a, tra roedd myfyrwyr Plismona and Gwynoddiaeth Fforensig yn edrych am gliwiau, casglwyd fideo gan y myfyrwyr Technoleg a Chynhyrchu Teledu ar gyfer eu rhaglen.

Cafodd y fideo ei golygu i wneud darnau ar gyfer rhaglen arbennig 14 munud o hyd, a darlledwyd fel petasai’n fyw yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol, lle defnyddiodd y myfyrwyr y stiwdio ansawdd darlledu a’r oriel cynhyrchu i wneud eu rhaglen ddogfen.

Cafodd y gwaith ei hasesu fel eu tasg diwedd y flwyddyn.

Ychwanegodd Glenn: “Mae creu rhaglen ddogfen fel hyn – gan ymateb i newidiadau annisgwyl yn ystod y ‘trosedd’ a rheoli camera, rhedeg yr oriel cynhyrchu a delio hefo gwesteion stiwdio ­– yn brofiad gwerthfawr iawn.

“Mae’n stiwdios yn addas ar gyfer darlledu ac mae profiadau fel hyn yn cael eu cynllunio er mwyn helpu paratoi myfyrwyr ar gyfer gyrfa yn y diwydiant ­ - yn ogystal â’r herion y gallent wynebu.”

Darllenwch fwy am ein cwrs BSc (Anrh) Technoleg a Chynhyrchu Teledu Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. 

   

Top