GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Maer yn profi'r wefr o hedfan - diolch i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mayor Andy Williams in the flight sim

Cafodd Maer Bwrdeistref Sirol Wrecsam, y Cynghorydd Andy Williams, y cyfle i drio’r efelychydd ar ôl cwrdd â Thechnegydd Peiriannol Glyndŵr, Paul Green, mewn gala nofio yn Wrecsam yn ddiweddar ­- a thrafod adnoddau’r campws.

Dywedodd Paul: “Wnes I feddwl efalla basa’n neis i wahodd y Maer I’r campws i drio hedfan awyren, felly wnes i fynegi’r syniad I Ddeon Cydymaith John Worden.

“Rydym ni bob amser yn awyddus i ddangos i bobl ychydig o’r dechnoleg mae’n myfyrwyr ni yn defnyddio ar eu cyrsiau, ac roedd yn wych i groesawu’r Maer a’i roi wrth y llyw yn ein hefelychydd.

Yn ystod ei ymweliad ­­– hefo’i Gymar Maerol, ei fab Luke – mi welodd y Maer rhai o adnoddau peirianneg y brifysgol, trafod theori hedfan hefo darlithiwr Nick Burdon – cyn cael tro yn yr Airbus A320.

Dywedodd Nick: “Mae ein hefelychydd yn cynnig cyfle i hedfan ystod eang o awyrennau - yn wir, fel y dywedais i wrth y Maer yn ystod ei ymweliad, mae ein myfyrwyr peirianneg awyrennol yn medru cynllunio ac addasu ei hawyrennau, wedyn eu profi yn yr efelychydd.

“Ar gyfer hediad y Maer, wnaethon ni penderfynu cynnig y cyfle iddo hedfan Airbus A320, sydd yn briodol gan ei fod am ymweld â’r cwmni yn fuan.

“Cafodd o’r cyfle i esgyn, hedfan a glanio’r awyren yn ystod y sesiwn ddeng munud - ac mi gafodd ei fab hefyd, felly roedd ychydig o gystadlu hwyliog.

“Roedd yn wych i groesawu’r Maer i’r campws ac i ddangos rhai o’r adnoddau rydym ni’n cynnig. Mae croeso iddo fo ddod yn ôl a hedfan hefo ni unrhyw bryd!”

A fwy o wybodaeth am gwrs BSc (Anrh) Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol, cliciwch yma

Top