Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Lle trawiadol yn agor ei ddrysau i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr wrth eu bodd wrth i le astudio trawiadol arloesol agor ei ddrysau iddyn nhw.

Mewn chwe wythnos yn unig mae rhywle i'r staff ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi'i drawsnewid yn fan dysgu cymdeithasol modern, croesawgar o'r enw Yr Astudfa.

Mae'r Astudfa'n lliwgar, yn chwaethus ac yn ymarferol, sy'n cynnwys goleuadau pwrpasol sy'n effeithlon o ran ynni ac mae digon o socedi tri phwynt a phwyntiau gwefru USB.

Mae sawl bwth gyda soffas lledr cyfforddus, bwrdd, paneli acwstig a monitrau y gall myfyrwyr y gall myfyrwyr gysylltu eu dyfeisiadau â nhw er mwyn cydweithio ar gyflwyniadau Powerpoint, fideos neu brosiectau creadigol eraill.

Ar y wal allanol mae grwpiau bach o gadeiriau breichiau a chadeiriau cefn uchel, byrddau a lampau modern yn creu amgylchedd clyd i sgwrsio dros goffi i drafod gwaith.

Mae tabl hir a dwy fainc uchel yn rhywle i alw heibio i weithio ar gliniaduron a dyfeisiau eraill, gyda phwyntiau gwefru ym mhob man gwaith. Mae'r mannau gwaith hyn yn blygadwy hefyd sy'n rhoi potensial i ddefnyddio'r lle ar gyfer digwyddiadau.

Gwnaethpwyd y gwaith ar ran Prifysgol Glyndŵr Wrecsam  gan Day Architecture and Spatial Office Environments, sef cwmni un o gyn-fyfyrwyr y Brifysgol Phil Simmonds.

Meddai Mike Hamer, Rheolwr Ystadau a'r Campws:

"Mae'r Astudfa'n cychwyn pennod newydd i Brifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae ei swyddogaeth yn cefnogi esblygiad dysgu cymdeithasol cydweithredol, tra bod ei ddyluniad arloesol trwy ddefnyddio deunyddiau cyfoes modern yn gosod y cefndir ar gyfer datblygiadau cyffrous eraill a fydd yn cael eu cyflwyno fel rhan o strategaeth Ystadau Campws 2025.

"Mae'r gwaith o gwblhau'r Astudfa mewn dim ond chwe wythnos gyda'r amhariad lleiaf posibl yn dyst i'r hyn y gall gwaith tîm sydd â ffocws ei gyflawni.

Mae'r cydweithrediad rhwng Day Architectural Ltd a Spatial Office Environments wedi darparu lle pwrpasol o ansawdd uchel lle mae technoleg yn rhan annatod i'r dyluniad a'r defnydd o le. Rydym yn gobeithio y bydd yr Astudfa'n lle y bydd myfyrwyr am ddod iddo ac yn bwysicach oll, aros ynddo. "

Mae myfyrwyr sy'n galw i mewn i'r Astudfa am y tro cyntaf wrth ein bodd â'r cyfleuster gwych.

Meddai Matthew Ould, myfyriwr dylunio gêmau fideo: "Mae'n drawiadol iawn, mae'n lle gwych ar gyfer cyflwyniadau a chyfarfodydd tîm."

Cytunodd y myfyriwr datblygu gêmau, Dan Olliver: "Mae'n wych cael lle penodol i fyfyrwyr gwrdd ar gyfer gwaith grŵp yn hytrach na gorfod ceisio dod o hyd i ystafell wag a all effeithio ar amserlenni," meddai.

Mae Effy Daniels yn astudio gradd meistr mewn Systemau Awyrennau Di-beilot. Meddai: "Rydw i wir yn hoffi'r lliwiau ac mae'n edrych yn wirioneddol broffesiynol. Mae'n lle braf iawn ac mae'r seddau mor gyffyrddus - byddaf yn treulio llawer o amser yma ar gyfer gwaith grŵp. "

Campws 2025 yw strategaeth Prifysgol  Glyndŵr Wrecsam i wella'n sylweddol bob rhan o'i champws. Mae'r cynlluniau'n cynnwys llety newydd i fyfyrwyr, gwell cyfleusterau TG a Chlyweledol ac ystafelloedd addysgu ac ymchwil wedi eu huwchraddio.

Top