GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Ffair gyrfaoedd yn cael cefnogaeth arbenigwr a chafodd ei hysbrydoli gan ei phrofiadau yn Glyndŵr

Joan Murray, Lucy Jones, Angela Corbett

Mae cyn-fyfyrwraig sydd yn dweud fod Glyndŵr wedi ysbrydoli ei gyrfa yn dangos ei chefnogaeth i ffair gyrfaoedd nesaf y brifysgol.

Roedd Joan Murray yn fyfyrwraig ar gwrs Ieuenctid a Chymuned yn sefydliad rhagflaenol y brifysgol, NEWI, yn 1997. Yn ystod ei hamser yn y sefydliad, wnaeth ymweliad i Demarc fel rhan o brosiect cyfnewid Erasmus wedi newid ei bywyd - a gwneud iddi feddwl am y gwahaniaeth rhwng swydd a gyrfa.

Mae hi bellach yn Rheolwr Tîm i Gymru’n Gweithio, gwasanaeth ar ôl addysg Gyrfaoedd Cymru.

Meddai Joan: “Roeddwn i’n fyfyriwr ail flwyddyn Iechyd a Chymuned pan wnes i gais i wneud y rhaglen cyfnewid. Dwi’n cofio’r gefnogaeth gawsom ni - gofynnodd un o’n darlithwyr ‘Beth am eich plentyn?’ - roeddwn i’n rhiant sengl i ferch naw oed, ac roedden nhw’n poeni am sut bydda i’n ymdopi. Ond wnaethon nhw weithio gyda fi i sicrhau grant Erasmus.

“Fi oedd y myfyriwr cyntaf yng Nghymru i ddefnyddio’r arian Erasmus i fynd â phlentyn gyda nhw. Wnaethon ni aros mewn lle o’r enw Gentofte yn Copenhagen, Denmarc ar leoliad gyda sefydliad oedd yn cael ei rhedeg o adeiladodd uchel ble roedd pobl ifanc yn byw yn annibynnol heb eu rhieni. Wnaethon ni dysgu sgiliau bywyd iddyn nhw.

“Roedd yn fendigedig, a wnaeth y profiad helpu fi ac ysbrydoli fy merch gymaint. Dwi’n ei chofio’n gofyn ‘beth ydy’r gwahaniaeth rhwng gyrfa a swydd?’. Dywedais i fod swydd yn rhywbeth dych chi’n ei wneud i gael arian, tra bod gyrfa’n rhywbeth ‘dych chi’n angerddol amdani.”

Dwy flynedd ar hugain ar ôl ei hymweliad, mae Joan wedi dychwelyd i’w cyn prifysgol, ble mae’n gweithio ochr yn ochr â thîm gyrfaoedd llewyrchus Glyndŵr ar gyfres o brosiectau sydd yn cysylltu gwaith Gyrfaoedd Cymru a’r brifysgol. 

Ymysg y prosiectau hynny ydy ffair gyrfaoedd blynyddol y brifysgol, fydd Joan yn ei mynychu gyda’i thîm Gyrfaoedd Cymru. Mae’r ffair yn fwy nag erioed eleni, gyda chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn mynychu.

Bydd y cwmnïau fydd yn mynychu’n cynnwys Heddlu gogledd Cymru; y BBC; Hardlight, datblygwyr sydd yn creu gemau i SEGA; cwmni arlwyo Brakes; Cwmni Rasio Caer a llawer mwy - gyda mwy na 40 cwmni recriwtio yn cymryd rhan.

Yn ogystal â chwrdd â chwmnïau recriwtio ar draws y wlad, bydd mynychwyr hefyd yn gallu canfod mwy am y cyfleoedd profiad gwaith, gwirfoddoli a chynlluniau graddedigion.

Bydd tîm gyrfaoedd a Job Centre Plus ar gael i roi cyngor gyrfaoedd proffesiynol, i wirio a gwella CVs, a llawer mwy.

Yn ôl Angela Corbett, Cynghorydd Cyflogadwyedd Myfyrwyr: “Mae ein timau yn gwybod pa mor bwysig ydy’n myfyrwyr i economi’r rhanbarth - pan maen nhw’n graddio ac wrth iddyn nhw astudio gyda ni.

“Rydym hefyd yn gwybod gymaint mae cyflogwyr lleol yn gwerthfawrogi digwyddiadau fel ein ffair yrfaoedd - a faint sydd wedi canfod y person iawn i’w busnes ar ôl cymryd rhan.”

Cynhelir Ffair Gyrfaoedd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ar ddydd Iau, 10 Hydref rhwng 10yb a 2yp yn y Canolfan Chwaraeon yng nghampws Plas Coch ar Ffordd y Wyddgrug. Mae mynediad am ddim.

A fwy o wybodaeth am Gymru’n Gweithio a’u cymorth gyrfaoedd ar: cymrungweithio.llyw.cymru a chewch fanylion am dîm Gyrfaoedd Glyndŵr.

Top