GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr Astudiaethau Theatr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn Perfformio Drama Safari Addysgol

Ocean Safari Cast

Mae grŵp o fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi helpu diddanu cynulleidfa o blant ysgol feithrin fel rhan o’u gwaith Theatr mewn Addysg.

‘Roedd y perfformiad yn theatr gwyddoniaeth y brifysgol, Techniquest Glyndŵr, yn rhan o fodiwl Drama yn y Gymuned y radd BA (Anrh) Theatr, Teledu a Pherfformio.

Esboniodd Uwch Ddarlithydd Theatr, Teledu a Pherfformio, Elen Mai Nefydd: “Pob blwyddyn mae grŵp o’n myfyrwyr yn cydweithio ar ddrama hefo Meithrinfa Ysgolheigion Bychain, sydd hefyd wedi’i leoli ar safle’r brifysgol.

“Maen nhw’n siarad hefo’r feithrinfa, trefnu rhestr themâu ac yn datblygu drama sydd wedi’i seilio ar y themâu yna – ac mi gafodd y myfyrwyr y cyfle i berfformio yn y gymuned.

“Mae gwaith cymunedol ac addysgol yn un o’r sawl ffordd gall ein myfyrwyr gweithredu’u hastudiaeth ar ôl iddyn nhw raddio.

“Yn ystod y cwrs, mae’r myfyrwyr a berfformiodd o flaen y disgyblion meithrin yn cael y cyfle i brofi eu sgiliau mewn bob math o ffyrdd, gan gynnwys theatr gymhwysol mewn lleoliad meddygol a sioeau unigol.

“Mae darparu ystod eang o brofiadau nid yn unig yn helpu dwysau eu sgiliau ­- gall ddangos ffyrdd eraill iddyn nhw weithredu’r sgiliau ar ôl iddyn nhw radio.

“Mae’r perfformiad yma’n gyfle gwych i’r myfyrwyr weithio at friff proffesiynol ar gyfer cwsmer proffesiynol - ac mi allen nhw ddisgwyl mwy o gyfleoedd tebyg trwy gydol eu hamser hefo ni.”

Cynhaliwyd y ddrama yn theatr gwyddoniaeth Techniquest Glyndŵr, sydd yn cyflwyno arddangosiadau, sgyrsiau a mwy.

Dilynodd y sioe anturiaethau criw llong ar safari cefnfor, wrth iddynt chwilio am drysor ­­­- a’r anifeiliaid maen nhw’n cyfarfod ar eu taith. 

Dywedodd rheolwraig Meithrinfa Ysgolheigion Bychain, Catrin Davies: “Roedd hi’n berfformiad llwyddiannus iawn gan y myfyrwyr Theatr, Teledu a Pherfformio ­- ‘dwi’n gwybod fod y plant i gyd wedi cael amser gwych.” 

 

Darllenwch fwy am ein gradd BA (Anrh) Theatr, Teledu a Pherfformio

Top