GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cynnal ail ddiwrnod seremonïau graddio Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Honorary Fellows

Mae ail ddiwrnod seremonïau graddio 2018 ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi arwain at gannoedd o fyfyrwyr yn derbyn eu graddau.

Yn ystod trefn y dydd heddiw, cafodd cymrodoriaethau eu dyfarnu i Alwen Williams am wasanaethau i fusnes, i Menna Fitzpatrick MBE am wasanaethau i ymwybyddiaeth o anableddau a chwaraeon, ac i Christopher Morris am wasanaethau i beirianneg.

Gwnaethant dderbyn yr acoladau wrth i fyfyrwyr Iechyd, Gwyddorau Cymdeithasol, Gwyddoniaeth Gymhwysol, yr Amgylchedd Adeiledig a Pheirianneg ennill eu cymwysterau yn ystod trydedd a phedwaredd seremoni’r wythnos.

Dywedodd Alwen: “Rydych chi gyd wedi cyrraedd cam cyffrous iawn yn eich bywydau ac mae gennych chi gymaint o ddewisiadau a phenderfyniadau i’w gwneud am y cam nesaf yn eich siwrne.”

Dywedodd Menna: “Mae’r gwaith caled yn dechrau o hyn allan, ond os byddwch chi’n canfod rhywbeth rydych chi’n angerddol yn ei gylch ac sydd wir yn mynd â’ch bryd chi, fydd y cyfan byth yn teimlo mor anodd ag yr oeddech chi’n tybio. Ewch amdani gan gael ychydig o hwyl!”

 Christopher Morris

A dywedodd Christopher: “Dilynwch yr hyn rydych yn angerddol yn ei gylch. Gwnewch rywbeth yr ydych chi’n ei fwynhau ac sy’n rhoi pleser i chi.

“Y peth pwysig yw hunanhyder. Os oes gennych chi radd, mae gennych chi allu – byddwch yn hyderus.”

Dywedodd Maria Hinfelaar, Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wrth y neuadd: “Rydw i wedi gweithio ym myd addysg mewn rhannau amrywiol o Ewrop gan gynnwys y DU trwy gydol fy ngyrfa, ac mae gweld bod fy ngraddedigion yn gwneud cystal wastad wedi rhoi boddhad mawr i mi. Dyna pam yr ydw i o’r farn bod addysg yn un o’r sectorau gorau i weithio ynddo.

“Rwy’n dymuno pob llwyddiant i chi yn eich gyrfaoedd yn y dyfodol ac rwy’n edrych ymlaen at glywed eich hanes rywdro – nid oes dim yn rhoi mwy o foddhad na chael gwybod pa effaith y gall addysg brifysgol ei chael ar bobl.

“Pwy a ŵyr, efallai y byddaf hyd yn oed yn gallu adrodd eich hanes chi mewn seremoni raddio ryw ddiwrnod.”

 

Top