GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr Glyndŵr yn anelu'n uchel ar ôl ennill gwobr am ei waith ar brosiect drôn

Sean Heuston-Onuora

Mae gyrrwr wagen fforch codi’n dilyn ei freuddwyd o weithio yn niwydiant awyrofod ar ôl ennill gwobr am ei harloesedd a dyfalbarhad.

Enillodd Sean Heuston-Onuora Wobr Prosiect Israddedig Sefydliad Peiriannwr Mecanyddol (IMechE) am ei brosiect blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam.

Roedd Sean, 29, yn aelod o dîm o fyfyrwyr a gynrychiolodd y brifysgol yn Sialens System Awyren Ddi-griw (UAS) IMechE yn gynharach eleni.

“Dw i wrth fy modd - wnes i wir mwyhau’r gystadleuaeth and mae’n help mawr o ran rhywbeth i roi ar fy CV hefyd,” meddai.

Rhoddwyd clod i Sean gan y beirniaid am ei gynllun adenydd ysgafn a dyfalbarhad wrth adeiladu a phrofi’r drôn.

Cynlluniodd Sean adenydd amgen i’r drôn gan ddefnyddio ewyn a sbar CFRP gydag aileronau strip, a chododd ei lais dros ei gynllun pan na weithiodd adenydd traddodiadol fel y disgwyliwyd yn ystod y gystadleuaeth.

Derbyniodd Sean dystysgrif a gwobr £100 gan gadeirydd IMEchE John Pollard, a rhoddodd canmoliaeth i Sean am gynnig syniad oedd yn wahanol i’r arfer.

Roedd Sean yn gweithio fel gyrrwr wagen fforch codi yn Lerpwl pan benderfynodd dilyn ei uchelgais am yrfa yn y diwydiant awyrofod trwy wneud cwrs ar-lein ac wedyn sicrhau lle ar gwrs Glyndŵr.

“Pan roeddwn i’n iau roedd i eisiau bod yn beilot, ac roedd diddordeb gen i erioed yn y diwydiant awyrofod,” meddai.

“Roeddwn i’n gwneud rhywbeth doeddwn i ddim eisiau’i gwneud, felly es i ar ôl fy mreuddwydion.”

Mae Sean nawr am astudio gradd Meistr mewn Peirianneg Awyrofod ac yn archwilio cynlluniau ôl-raddedig gyda chwmnïau mawr wrth iddo geisio datblygu gyrfa yn y diwydiant.

Rhoddodd Sean ganmoliaeth fawr i Glyndŵr am ei brofiad wrth astudio yn Wrecsam ac am safon yr addysg a gafodd. 

“Dw i wir wedi mwynhau - mae wedi bod y pedwar blynedd gorau fy mywyd a bod yn onest,” meddai.

Roedd y cyflwyniad yn ddathliad dwbl i Sean, a derbyniodd ei BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol yn ystod seremonïau graddio 2019 y brifysgol yn Neuadd William Aston.

Meddai Robert Bolam, Uwch Darlithiwr Peirianneg Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: “Roedd cyfraniad Sean yn drawiadol nid yn unig oherwydd safon uchel o sgil technegol sydd ei hangen ar gyfer y gystadleuaeth, ond hefyd ei fod yn dangos brwdfrydedd am awyrennau a’r gallu i gael prosiect trwy’r gystadleuaeth.”

Am fwy o wybodaeth ac astudio gradd BEng (Anrh) mewn Peirianneg Awyrennol a Mecanyddol yn Glyndŵr, clicwch yma.

Top