GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Cyfarfod busnes i archwilio herion i reolwyr y dyfodol

Cynhelir cyfarfod busnes sydd yn bwriadu annog datblygiad y genhedlaeth newydd o reolwyr yng Nghymru yng Nghampws Plas Coch y brifysgol.

Mae’r digwyddiad Sefydliad Rheolaeth Siartredig Cymru (CMI) yn rhan o ymgyrch genedlaethol sydd yn archwilio sut fydd rheolaeth dda yn y dyfodol a sut y bydd yn ateb herion weithleoedd y dyfodol.

Bwriad y rhaglen, a arweinir Dr Jan Green – uwch academydd, ymgynghorydd ac aelod bwrdd y CMI – ydy rhoi cyfle i fusnesau, sefydliadau ac unigolion ffurfio ymateb y Sefydliad.

Dywedodd Dr Green, sydd yn Ddarlithydd Addysgu, Dysgu a Llwyddiant Myfyrwyr yn Glyndŵr: “Rydym yn dysgu am yr herion a achosir gan y pedwerydd chwyldro diwydiannol, ac mae’n bosib y bydd prosesau newydd fel deallusrwydd artiffisial, awtomatiaeth a’r Rhyngrwyd Pethau yn eu cael effaith trawsffurfiol ar y gweithle.

“Nid dim ond gweithwyr fydd yn teimlo effaith y trawsffurfio hynny – wrth i dechnoleg aflonyddu’r gweithle modern, bydd rhaid i reolwyr newid sut maen nhw’n gweithio hefyd.

“Fel ymchwilydd, rwyf yn archwilio rhai o’r bylchau o ran sgiliau arweinyddiaeth sydd gan sectorau allweddol Cymru, ac fel darlithydd ar raglen MBA Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, rwy’n clywed yn wythnosol gan fyfyrwyr am y problemau mae cwmnïau ar draws ein rhanbarth yn eu hwynebu; problemau allai cael eu cymhlethu gan ymarferion rheolaeth bresennol.

“Mi fydda i’n trafod rhai o’r mewnwelediadau hyn yn fy nghyflwyniad yn ystod y digwyddiad – a bydden ni wedyn gofyn i fynychwyr, mewn trafodaeth cynorthwyedig, sut bydden nhw’n ymateb i’r herion hyn.”

Cliciwch y ddolen am fwy o wybodaeth am ymgyrch Rheolaeth 4.0 y CMI ac i gadw lle yn y cyfarfod busnes ar 12 Tachwedd, cliciwch yma.

Cynhelir ‘Rheolaeth 4.0: Sgwrs Cymru – Datblygu rheolwyr ac arweinwyr y genhedlaeth nesaf’ ym Mwyty 1887 ar ddydd Mawrth, 12 Tachwedd – gyda lluniaeth am 8yb a’r cyflwyniad cyweirnod am 8.30yb.

12, click here.

Top