Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Artist Star Wars yn Rhoi Myfywyr ar ben Ffordd am ei Yrfa Lwyddiannus

CAFODD myfyrwyr y Brifysgol y fraint o gael clywed am yrfa lwyddiannus artist Star Wars fel rhan o ddigwyddiad gyrfaoedd dros bedwar diwrnod.

Mae Glyn Dillon wedi gweithio ar Star Wars: The Force Awakens a Rogue One ac fe ydy awdur y nofel graffig arobryn The Nao of Brown. Ef oedd y prif siaradwr ddydd Mawrth, ail ddiwrnod rhaglen Dyfodol Creadigol Prifysgol Glyndwr Wrecsam. Nod y digwyddiad yw rhoi mewnwelediadau gwerthfawr ac ymarferol i fyfyrwyr ar sut i wneud gyrfaoedd hyfyw yn y diwydiannau creadigol yn y DU.

Dywedodd Dillon wrth y myfyrwyr a ddaeth ynghyd yn Neuadd William Aston ei fod wedi cael ei ysbrydoli gan ei frawd Steve, sy'n naw mlynedd yn hŷn nag ef, a oedd yn tynnu lluniau ar gyfer prif stori Hulk Weekly ar gyfer Marvel UK yn 16 mlwydd oed.

Swydd luniadu gyntaf Glyn oedd tynnu lluniau ar gyfer gemau cyfrifiadurol casét ac yn 17 oed aeth i faes comics, gan weithio am saith mlynedd ar deitlau, gan gynnwys Crisis, Deadline a 2000AD.

Yna symudodd i dynnu lluniau byrddau darlunio ar gyfer ffilmiau a'r teledu a dwedodd wrth y myfyrwyr fod hyn yn hyfforddiant gwych i ddysg sut i ddysgu lluniadu'n dda ac yn gyflwym.

Ar ôl gweithio ar syniadau ar gyfer y teledu a mynd yn rhwystredig yn y broses o geisio cael ei gomisiynu a'i ariannu trodd ei sylw at gynhyrchu nofel graffig. Ar ôl lluniadu dim ond 12 tudalen, fe ddangosodd ef i ffrind a awgrymodd iddo ei dangos i ffrind iddyn nhw oedd yn gweithio ym maes cyhoeddi. Roedd gan y tŷ cyhoeddi ddiddordeb a sicrhaodd flaenswm.

Rhannodd Dillon ei broses luniadu gyda'r myfyrwyr a hefyd awgrymiadau ar reoli terfynau amser ac aros yn iach mewn swydd sy'n golygu oriau hir yn pwyso dros ddesg. I orffen ei nofel graffig bu'n gweithio o 7am i 3am saith niwrnod yr wythnos am fisoedd ac roedd rhaid iddo fynd i'r ysbyty oherwydd bod ganddo bedwar disg o'u lle. Mae bellach yn argymell gweithio'n bwyllog a chodi i gerdded o gwmpas neu ddefnyddio desg rydych chi'n sefyll wrthi i weithio.

Ar ôl y nofel dychwelodd Dillon i wneud gwaith film mwy proffidiol er mwyn cynnal ei deulu, y tro hwn fel artist cysyniad yn yr adran wisgoedd ar Jupiter Ascending, Kingsman: The Secret Service, Star Wars: The Force Awakens, a Rogue One.

Cafodd y gwaith ar Rogue One a'r ffilm Star Wars ddeilliedig nesaf drwy ddatgan ei frwdfrydedd am y gwaith pan glywodd pobl yn trafod y prosiectau yn y swyddfa wrth weithio ar Star Wars: The Force Awakens.

Pan ofynnwyd iddo am ei gyngor i fyfyrwyr sydd am efelychu ei lwyddiant, meddai Dillon:

“Tynnwch lawer o luniau, byddwch yn y fan iawn ar yr adeg iawn a byddwch yn barod i fanteisio ar y cyfle pan fydd yn codi.

“Mae yna linell fain iawn rhwng bod yn ddewr a bod yn dwp. Efallai y byddwch yn edrych yn dwp weithiau ond os nad ydych yn gofyn ni fyddwch yn ei gael.”

Top