GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel 

WGU Logo
WGU ten years

Ail diwrnod seremoniau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae cannoedd o fyfyrwyr wedi derbyn eu graddau yn ystod ail diwrnod seremoniau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Rhoddwyd Cymrodoriaethau er Anrhydedd i’r Athro Sharon Baurley am wasanaethau i gelf ac i’r Athro Charlotte Williams am ei gwasanaethau i gyfleoedd hafal yng Nghymru.

 

Rhoddwyd y wobrau i’r cymrodyr cyn iddynt cael eu cyflwyno i Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a Changhellor Colin Jackson CBE yn ystod trydedd a phedwaredd seremoni’r wythnos. 

 

Yn ystod y seremoniau, enillodd myfywyr israddedig ac ôl-raddedig eu cymwysterau mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Amgylchedd Adeiledig, Addysg, Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon. 

 

Meddai Sharon: “Rwy’n gobeithio bydd y gwaith caled y cafoch chi yma heddiw yn dod â lwc debyg i beth cefais i ar ôl i mi ddechrau yn Addysg Uwch yma.

 

“Mae’r rhaglen Celf a Dylunio yr astudiais yma’n parhau i fod yn un o brofiadau addysgol fy mywyd. Mae’n braf iawn gweld fod Glyndŵr wedi tyfu gymaint ag mi fyddaf yn cadw llygad barcud ar ei thaith yn y dyfodol.”   

 

Ac Ychwanegodd Charlotte: “Rwyf wrth fy modd i fod yma ac i dderbyn y gymrodoriaeth er anrhydedd hyn gan Brifysgol Glyndŵr. Mae fy nghalon a fy nghartref yma yng ngogledd Cymru - a beth fyddwn i’n dweud wrthych chi gyd ydy: gwybod eich gwerth, canfyddwch eich llais - nid yw wedi bod mor bwysig i glywed gennych ag y mae nawr; mi fydd eich llais yn helpu siapio’r dyfodol - ac yn bwysicaf oll, eich gwerthoedd fydd yn eich gwthio ymlaen.” 

 

Annerchodd Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Maria Hinfelaar, y Neuadd.

 

“Mae ennill gradd prifysgol yn un o’r llwyddiannau personol mwyaf: prawf stamina, ymrwymiad, deallusrwydd a gallu, ac mi ddylech chi fod yn falch ofnadwy.

“Wrth I chi dreulio amser yma, efallai eich bod chi wedi dysgu gwersi gwerthfawr am sut i ymdopi mewn amseroedd caled, a dod yn berson cryfach o ganlyniad. Bydd hynny o fantais i chi yn y dyfodol, wrth i chi ganolbwyntio ar gyfnod nesaf eich bywyd.

“Rwyd wedi gweithio ym maes addysg trwy gydol fy ngyrfa mewn gwledydd amrywiol. Mae diwylliannau, thirweddau a systemau addysg wrth gwrs yn wahanol mewn gwledydd gwahanol ond mae un peth yn eu clymu at ei gilydd - ysgogiad cryf i lwyddo ymysg myfyrwyr a staff academig a phroffesiynol. Mae gweld fy ngraddedigion yn llwyddo wedi bod y anhygoel o werthfawr i mi erioed. Dyna pam rwy’n feddwl bod addysg ymysg y meysydd gorau i weithio ynddynt.”   

Top