GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein cyrsiau bywiog ar gyfer mynediad mis Medi 2020.

WGU Logo
WGU ten years

Ail diwrnod seremoniau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae cannoedd o fyfyrwyr wedi derbyn eu graddau yn ystod ail diwrnod seremoniau graddio 2019 Prifysgol Glyndŵr Wrecsam.

 

Rhoddwyd Cymrodoriaethau er Anrhydedd i’r Athro Sharon Baurley am wasanaethau i gelf ac i’r Athro Charlotte Williams am ei gwasanaethau i gyfleoedd hafal yng Nghymru.

 

Rhoddwyd y wobrau i’r cymrodyr cyn iddynt cael eu cyflwyno i Maria Hinfelaar, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, a Changhellor Colin Jackson CBE yn ystod trydedd a phedwaredd seremoni’r wythnos. 

 

Yn ystod y seremoniau, enillodd myfywyr israddedig ac ôl-raddedig eu cymwysterau mewn Gwyddoniaeth Gymhwysol, Amgylchedd Adeiledig, Addysg, Astudiaethau’r Tir a Chwaraeon. 

 

Meddai Sharon: “Rwy’n gobeithio bydd y gwaith caled y cafoch chi yma heddiw yn dod â lwc debyg i beth cefais i ar ôl i mi ddechrau yn Addysg Uwch yma.

 

“Mae’r rhaglen Celf a Dylunio yr astudiais yma’n parhau i fod yn un o brofiadau addysgol fy mywyd. Mae’n braf iawn gweld fod Glyndŵr wedi tyfu gymaint ag mi fyddaf yn cadw llygad barcud ar ei thaith yn y dyfodol.”   

 

Ac Ychwanegodd Charlotte: “Rwyf wrth fy modd i fod yma ac i dderbyn y gymrodoriaeth er anrhydedd hyn gan Brifysgol Glyndŵr. Mae fy nghalon a fy nghartref yma yng ngogledd Cymru - a beth fyddwn i’n dweud wrthych chi gyd ydy: gwybod eich gwerth, canfyddwch eich llais - nid yw wedi bod mor bwysig i glywed gennych ag y mae nawr; mi fydd eich llais yn helpu siapio’r dyfodol - ac yn bwysicaf oll, eich gwerthoedd fydd yn eich gwthio ymlaen.” 

 

Annerchodd Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Maria Hinfelaar, y Neuadd.

 

“Mae ennill gradd prifysgol yn un o’r llwyddiannau personol mwyaf: prawf stamina, ymrwymiad, deallusrwydd a gallu, ac mi ddylech chi fod yn falch ofnadwy.

“Wrth I chi dreulio amser yma, efallai eich bod chi wedi dysgu gwersi gwerthfawr am sut i ymdopi mewn amseroedd caled, a dod yn berson cryfach o ganlyniad. Bydd hynny o fantais i chi yn y dyfodol, wrth i chi ganolbwyntio ar gyfnod nesaf eich bywyd.

“Rwyd wedi gweithio ym maes addysg trwy gydol fy ngyrfa mewn gwledydd amrywiol. Mae diwylliannau, thirweddau a systemau addysg wrth gwrs yn wahanol mewn gwledydd gwahanol ond mae un peth yn eu clymu at ei gilydd - ysgogiad cryf i lwyddo ymysg myfyrwyr a staff academig a phroffesiynol. Mae gweld fy ngraddedigion yn llwyddo wedi bod y anhygoel o werthfawr i mi erioed. Dyna pam rwy’n feddwl bod addysg ymysg y meysydd gorau i weithio ynddynt.”   

Top