Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Colin Jackson yw Canghellor Newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Colin Jackson landscape

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyhoeddi heddiw mai’r arwr o fyd chwaraeon Colin Jackson yw ei Changhellor newydd.

 

Meddai Colin, a gafodd Gymrodoriaeth er Anrhydedd am ei wasanaethau i chwaraeon gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam yn 2016: “mae’n anrhydedd ac yn wefr i dderbyn rôl Canghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam. Mae’r Brifysgol yn rhagori mewn llawer o bethau rwy’n credu ynddyn nhw, megis cynhwysiant cymdeithasol, ac rwy’n edrych ymlaen at gyfrannu’n weithredol yn y rôl newydd hon.”

 

Mae rôl y Canghellor yn un llysgenhadol, lle bydd Colin yn llywyddu dros seremonïau graddio a digwyddiadau eraill ar y campws. Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Yr Athro Maria Hinfelaar: “Rydym wrth ein bodd i groesawu Colin Jackson i’w rôl fel ein Canghellor newydd.

 

“Mae’n ymuno â ni ar adeg gyffrous iawn wrth inni symud ymlaen â’n rhaglen Campws 2025 i wella ein campysau a’n cyfleusterau, sy’n cynnwys ein partneriaeth gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru i adeiladu’r Ganolfan Datblygu Pêl-droed Genedlaethol newydd ar ein safle Parc y Glowyr yn Wrecsam.

 

“Bydd Colin yn ysbrydoliaeth i’n myfyrwyr a’n graddedigion, pa faes pwnc bynnag y maent ynddo. Byddwn ni hefyd yn ei gynnwys yn ein mentrau i gefnogi cymunedau, ac rydym yn gobeithio dod ag ef i Ogledd Cymru’n rheolaidd.”

 

Ganed Colin Jackson yng Nghaerdydd ac ef yw un o’r athletwyr gorau a mwyaf poblogaidd i ddod o Brydain Fawr, trwy ennill recordiau niferus a sawl teitl y byd. Ar ôl ymddeol o fyd athletau, mae Colin wedi trosglwyddo’n llyfn i ddarlledu, yn fwyaf nodedig fel rhan annatod o BBC Athletics.

 

Bydd y Canghellor presennol Trefor Jones CBE CVO yn gorffen ei dymor 1 Ionawr 2019, a bydd seremoni urddo swyddogol Colin yn digwydd 15 Chwefror  2019.

Top