GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

28/05/2020

 

Wrth i ni ddechrau dod allan o sefyllfa Covid 19, rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr a staff newydd a dychwelyd i'n campysau prifysgol yn y flwyddyn academaidd newydd.

 

Bydd newidiadau i'r ffordd rydym yn defnyddio ein hystafelloedd dosbarth, theatrau darlithio, ein labordai, ein stiwdios a'n gofodau clinigol, ein llyfrgell, ein mannau dysgu agored a'n mannau arlwyo, ond drwy weithio gyda chanllawiau diweddaraf y Llywodraeth, byddwn yn sicrhau dysgu ac amgylcheddau gwaith diogel ac iach i bawb.

 

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi'i seilio ar ei gwerthoedd o fod yn hygyrch, yn hyblyg, yn arloesol ac yn uchelgeisiol a datblygiad cyffrous o fis Medi ymlaen fydd lansiad ein Fframwaith Dysgu Gweithredol Newydd (ALF).

 

Bydd ALF yn cefnogi dysgu hyblyg sy'n gwneud y defnydd gorau o leoedd ar gampws ynghyd â chyfleoedd dysgu a alluogir yn ddigidol sydd wedi'u cynllunio i'w cyrchu unrhyw bryd, unrhyw le fel y bo'n briodol. Er y gall pethau fod yn wahanol, ac mae'n rhaid i ni ail-ddychmygu sut rydym yn astudio a sut rydym yn gweithio - mae ein gwerthoedd a'n hymrwymiad i'n cymuned brifysgol, ein rhanbarth a thu hwnt yn dal i sefyll.

 

Wrth i ni fwrw ymlaen â'n cynlluniau, byddwn yn cael diweddariadau rheolaidd drwy gydol yr haf. Mae gwaith eisoes wedi dechrau i sicrhau bod y brifysgol yn barod yn ofalus i agor ei champysau yn ddiogel ac yn gyfrifol, ond mae mwy i'w wneud, felly daliwch ati.

 

Yn y cyfamser rydym yn gweithio i sicrhau, wrth i ni edrych ymlaen at y flwyddyn academaidd newydd, bod pawb yn teimlo bod croeso iddynt, yn derbyn gofal ac yn rhan o'r hyn y mae Wrecsam Glyndŵr yn ei wneud orau - sef bod yn gymuned gefnogol. Mae iechyd, diogelwch a lles ein myfyrwyr a'n staff yn flaenllaw yn ein cynlluniau ac yn sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu profiad dysgu o ansawdd uchel i bawb.

 

Top