GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Campws Diogel Rhag Coronafeirws: Gwybodaeth ar sut rydym yn cadw'n campysau'n ddiogel.

WGU Logo

Prentisiaethau gradd newydd Prifysgol Glyndŵr Wrecsam

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi cyhoeddi prentisiaethau gradd newydd - yn ateb yr ofyn am sgiliau allweddol fel peirianneg a seiberddiogelwch yng Nghymru.

Darllenwch mwy

Profiad myfyrwraig nyrsio yn ysbrydoli ei chwaer

Mae myfyrwraig a benderfynodd newid ei bywyd a chynyddu’i opsiynau gyrfaol trwy astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam yn annog eraill i wneud cais - yn cynnwys ei theulu’i hun!

Mwy

Myfyrwyr i elwa o bartneriaeth gyda chwmni effeitihiau gweledol

Bydd myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn elwa o bartneriaeth rhwng y sefydliad a chwmni effeithiau gweledol mawr.

Mwy

Darlithiwr a weithiodd i CPD Caerlŷr yn rhannu ei wybodaeth hefo myfyrwyr Glyndŵr

Mae seicolegydd perfformiad ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam sydd wedi helpu pêl-droedwyr ar eu ffordd i Uwchgyngrhrair Lloegr yn rhannu ei wybodaeth mewn llyfr newydd.

Darllenwch mwy

Myfyrwraig raddedig o Glyndŵr yn arddangos ei gwaith celf yn yr Eisteddfod

Mae myfyrwraig raddedig wedi trafod sut wnaeth astudio yn ym Mhrifysgol Glyndŵr Wrecsam ei hysgogi i ddilyn gyrfa ym myd celf.

Darllenwch mwy

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn codi mewn rhestr amgylcheddol

Mae Prifysgol Glyndŵr Wrecsam ymysg traean uchaf brifysgolion Prydeinig mewn rhestr werdd a gyhoeddwyd heddiw.

Darllenwch mwy

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yn ennill wobr genedlaethol arall

Mae gwelliannau i Undeb Myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam wedi ennill gwobr gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM).

Darllenwch mwy

Myfyrwraig Glyndŵr yn rhoi sgiliau cynhyrchu teledu ar waith mewn gŵyl gerddorol

Mae myfyrwraig cynhyrchu teledu wedi cael cyfle i fynd tu ôl i’r llenni mewn gŵyl cerddoriaeth fawr – diolch i’r cysylltiadau mae hi wedi’u datblygu yn ystod ei chwrs.

Darllenwch mwy

Aelod Seneddol yn trafod y diwydiant gemau hefo myfyrwyr a graddedigion Glyndŵr

Mae cynllunwyr gemau ym Mhrifysgol Wrecsam Glyndŵr wedi cwrdd ag Aelod Seneddol Wrecsam Ian Lucas fel rhan o’i waith ymchwil ar dueddiadau gemau cyfrifiadur presennol.

Darllenwch mwy

Tîm Cyllid Myfyrwyr yn croesawu buddugoliaeth Rhanbarth y Flwyddyn

Aeth Tîm Cyllid Myfyrwyr a Chyngor Ariannol i Gynhadledd flynyddol Cymdeithas Genedlaethol i Gynghorwyr Ariannol Myfyrwyr (Nasma) ym Manceinion yr wythnos yma.

Darllenwch mwy
Top