GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy
WGU Logo
WGU ten years

Mae arbenigwr gwyddoniaeth fforensig yn ceisio taclo ffenomenon sydd yn effeithio dealltwriaeth y cyhoedd - ac sydd hyd yn oed wedi treiddio’r llysoedd.

Mae arbenigwr gwyddoniaeth fforensig yn ceisio taclo ffenomenon sydd yn effeithio dealltwriaeth y cyhoedd - ac sydd hyd yn oed wedi treiddio’r llysoedd.

Darllenwch mwy

Cartref newydd yn Llaneurgain i ieir a achubwyd rhag y lladd-dy

Mae nythaid o ieir cyn-fasnachol a fyddai fel arall wedi mynd i’r lladd-dy wedi cael cartref newydd – ar gampws y brifysgol yn Llaneurgain.

Darllen mwy

PGW yn arwyddo Siarter Rare Aware

Prifysgol Glyndŵr Wrecsam yw cefnogwr diweddaraf siarter sydd yn cefnogi pobl gydag afiechydon prin.

Darllen mwy

Myfyrwyr Glyndŵr yn ymweld â set Rownd a Rownd

Cafodd myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr Wrecsam cipolwg diddorol tu ôl i’r llenni ar ddrama teledu boblogaidd.

Darllen mwy

Myfyriwr Glyndŵr yn anelu'n uchel ar ôl ennill gwobr am ei waith ar brosiect drôn

Mae gyrrwr wagen fforch codi’n dilyn ei freuddwyd o weithio yn niwydiant awyrofod ar ôl ennill gwobr am ei harloesedd a dyfalbarhad.

Darllen mwy
Top